Verzekeringen: wat mag de VvE beheerder wel en niet?

Professionele VvE-beheerders staan voor een aantal uitdagingen van formaat. De verenigingen van eigenaars die zij in beheer hebben, stellen steeds hogere eisen als het gaat om pro-activiteit op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast krijgen beheerders te maken met strengere eisen op het gebied van advisering en bemiddeling in verzekeringen. Dat brengt voor hen de nodige risico’s met zich mee. Op donderdag 3 december werden ca. 220 VvE-beheerders in het Achmea Congrescentrum in Zeist bijgepraat over deze onderwerpen. Centraal Beheer stuurde hierover bijgevoegd persbericht, dat we u niet willen onthouden.

VvE beheer en verzekeringen

Het belangrijkste onderwerp wat ons betreft: de regels rond advisering en bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen zijn veranderd. Alles wat meer inhoudt dan het doorgeven van naam, adres- en telefoon/e-mailgegevens, valt onder bemiddeling en daarvoor is vanaf 24 december 2015 een vergunning verplicht. JHK Vastgoedmanagement beraadt zich nog op de situatie. Premies innen en schades afhandelen mogen we gelukkig wel zonder vergunning voor u blijven doen.

PERSBERICHT uitdagingen beheerders 3 december 2015