VvE beheer kan meer powergirls gebruiken

Breaking: Juliette is geïnterviewd door het AD. Over vastgoed, vrouwen en VvE beheer en waarom dat zo’n goeie combinatie is. AD 19-03-2016 Powergirl JHK

Opstalverzekering, hoe zit het ook al weer?

opstalverzekering vve

Volgens de splitsingsakte moet het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren verzekerd worden. De vereniging moet daarvoor een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Meestal is lichtdoorlatend glas (glas in de buitengevel) meeverzekerd in de opstalverzekering. Voor het glas (bijvoorbeeld bovenlichten) in de woningen kunt u als u wilt zelf een verzekering afsluiten.

Let ook op met dure verbouwingen: de keuken, badkamer e.d. vallen onder de opstalverzekering van de VvE, maar zijn tot een standaard bedrag meeverzekerd. Als u een luxe keuken of badkamer heeft geplaatst of een dure vloer heeft laten leggen, dan moet u als individuele bewoner zelf zorg te dragen voor de verzekering daarvan middels het eigenaarbelang. Neemt u daartoe contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

De 5 grootste misvattingen over VvE verzekeringen

1 Verzekeringen? Dat regelt de VvE beheerder wel

JHK regelt het liefst alles voor uw VvE. Maar als VvE beheerder mogen wij u (wettelijk & jammer genoeg) niet adviseren over verzekeringen. Heel vervelend voor u, en ook voor ons, want we willen u ook op dit gebied graag bijstaan. Helaas mogen we u van de AFM zelfs niet vertellen dat het verstandig is om voor bepaalde zaken een verzekering af te sluiten.

2 De opstalverzekering dekt alles wat nagelvast zit aan het huis

Ja en nee. Op een opstalverzekering voor een VvE staat namelijk een bedrag aan eigenarenbelang, bijvoorbeeld €10.000,-. Alle vaste aanpassingen in een appartement die boven dat bedrag uitkomen, moeten door de eigenaar zelf als eigenarenbelang op de eigen inboedelverzekering worden gezet. Hebt u dus een dure keuken, badkamer, wc, vaste vloeren, verlaagde plafonds en/of lambrisering aangebracht? Informeer bij het bestuur en pas uw inboedelverzekering aan!

3 Alle verzekeringen zijn hetzelfde

Een hoog, laag of geen eigen risico, wel of niet verplicht keuren van elektrische installaties, onderhoud van brandblusmiddelen… verzekeringen lijken misschien wel op elkaar, maar de ene verzekering is echt de andere niet. En omdat ook de ene VvE de andere niet is, loont het dus om u uitgebreid te laten voorlichten. Zo weet u zeker dat u de optimale keuze maakt.

4 Bij ons zit het wel goed

Laat u niet in slaap sussen door professionele logo’s en pakken papier. Bij uw VvE en bij de verzekeraar werken ook gewone mensen. En die maken wel eens een foutje. Of er verandert iets aan of in uw VvE, waardoor verzekeringen niet meer van toepassing zijn. Voorkom gezeur achteraf, lees bij het afsluiten van de verzekering de polis en de kleine lettertjes en bekijk jaarlijks of uw pakket nog voldoet.

5 Verzekeringen zijn voor bangeriken

Zekerheid heeft zijn prijs. Wie de premie voor een tandartsverzekering afzet tegen de (verwachte) kosten en vergoedingen, zal zo’n verzekering wellicht niet afsluiten. Bij VvE’s ligt dat echter iets anders. Zo is een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) wettelijk verplicht, simpelweg omdat je als VvE nooit genoeg kunt sparen om een heel complex te laten herbouwen of om aansprakelijkheid te kunnen dragen bij een ongeval. Maar ook glasschade, milieuschade, gerechtelijke procedures of bestuurders die privé aansprakelijk worden gesteld voor verliezen in de VvE kunnen een fikse kostenpost betekenen. Ook hiervoor kunt u zich verzekeren, vaak tegen zeer lage premies. Zo voorkomt u grote schadeclaims achteraf.

Balkons en galerijen van uw VvE: zijn ze veilig?

uitkragende balkons

Heeft uw gebouw uitkragende galerijvloeren en balkons? Dan is de Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht voor 1 juli 2017 een onderzoek te laten doen naar de veiligheid.

Uitkragende galerij of balkons

Een uitkragende galerij of balkon is onderdeel van een ‘verlengde’ verdiepingsvloer: de verdiepingsvloer loopt naar buiten over in een hangende galerij of balkon. Deze worden dus niet ondersteund met bijvoorbeeld pilaren. Een constructie die gevaarlijk kan zijn, zo bleek uit het instorten van een galerij in Leeuwarden in 2011 en diverse onderzoeken daarna.

VvE moet onderzoek doen

Op 1 januari 2016 is het Bouwbesluit gewijzigd en moeten VvE’s en woningcorporaties verplicht voor 1 juli 2017 de veiligheid van uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren onderzoeken. Blijkt daaruit dat de situatie niet veilig is, dan moeten de galerijen en balkons worden verstevigd of vervangen. Onderzoek is niet vrijwillig: de gemeente kan sancties of zelfs een dwangsom opleggen als er geen onderzoek is gedaan.

Onderzoek organiseren

Heeft u in uw complex uitkragende galerijen of balkons? Dan moet een deskundig advies- of ingenieursbureau onderzoek doen naar de conditie van de vloer. Daarbij wordt (met diktemeting, metaaldetectoren, radar en een visuele controle op een opengehakte plek) gekeken naar roest/corrosie, de ligging van de wapening en de belasting. De kosten van het onderzoek variëren per complex.

 

Wilt u de galerijen en balkons laten onderzoeken? JHK Vastgoedmanagement helpt u graag bij het vinden van een betrouwbaar bureau. En ook als u twijfelt of uw complex onder de onderzoeksplicht valt, geven wij u graag advies. Daarbij geldt natuurlijk: veiligheid voor alles.