Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Hoe prachtig en indrukwekkend ze ook mogen zijn, de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans wil dat krokodillen, dwergboa’s, cobra-achtigen en meerdere soorten leguanen verboden als huisdieren. “Een krokodil hoort niet in de huiskamer”, stelt Eerdmans. “Een klein en jong reptiel wordt groter, ouder en duurder dan verwacht. Ze moeten met levende dieren worden gevoerd. Ook kunnen ze gevaarlijk zijn.” Hij krijgt bijval van achttien collega-wethouders. Er moet zo snel mogelijk een lijst komen waarop duidelijk staat welke reptielen als huisdier mogen worden gehouden en welke niet.

Huisdieren verbieden

Wilt u niet wachten op de gemeente? Een VvE mag in het huishoudelijk reglement (mits het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe biedt) ook het gebruik van de privé-gedeelten van woning regelen en huisdieren zelfs verbieden, bepaalde de rechtbank Breda al in 2008. Zo’n huisdierenverbod moet dan wel noodzakelijk zijn om het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex te beschermen. En het geldt niet voor de eigenaren die al huisdieren hadden toen het reglement werd aangepast, al kan het wel zo worden geregeld dat zij geen nieuw huisdier mogen aanschaffen.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144058/Een-krokodil-hoort-niet-in-de-huiskamer

Appartement verhuren binnen een VvE

Appartement verhuren binnen een VvE

Voor wie tijdens de vakantie aan zijn of haar appartement wil verdienen, is Airbnb een aantrekkelijke optie. Tienduizenden Nederlanders verhuren hun huis aan toeristen, vooral in de grote steden. Ook huizenruil is populair. Steeds meer gemeenten staan deze vorm van verhuur toe. Maar een vergunning van de gemeente betekent nog niet dat een appartement werkelijk verhuurd mág worden. Daarvoor is namelijk ook vaak toestemming van de bank en van de VvE nodig. En uw buren zijn wellicht niet zo happig op toeristen in uw woning.

Juridisch

In het voorjaar van 2016 behandelde de rechtbank Amsterdam een zaak waarin in het splitsingsreglement het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in het privé gedeelte, waaronder het exploiteren van het appartement als pension of kamerverhuurbedrijf, verbood. In de Vergadering van Eigenaars was echter toestemming gegeven om de woning tijdens een proefperiode te verhuren. Andere appartementseigenaren wilden dat besluit nietig laten verklaren. Zij kregen van de kantonrechter gelijk. Volgens de rechter is Airbnb een soort parttime pension en – dus – een bedrijf. En omdat dat in de splitsingsakte verboden was, mocht de vergadering er geen toestemming voor geven.

Mogelijkheden

De enige optie die u en een VvE in een dergelijk geval rest, is wijziging van de splitsingsakte. Blijf ook dan alert: als de akte van splitsing verhuur of ruil wel toestaat, dan moeten de eigenaar en de tijdelijke bewoner meestal een ondertekende gebruikersverklaring aan het bestuur verstrekken. Daarin staat bijvoorbeeld dat de tijdelijke bewoner zich houdt aan alle regels binnen de VvE.

Fijne vakantie!

Warmtewet en VvE – uitzondering gemengd complex?

We schreven al eerder over de Warmtewet en het voornemen van de minister om VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen die voor leveranciers gelden op grond van deze wet. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met complexen met blokverwarming waarin zowel koop- als huurappartementen zijn gevestigd. Het onderzoeksbureau dat door de minister is ingeschakeld, adviseert om voor de huurders binnen dergelijke VvE’s slechts een gedeelte van de Warmtewet te laten gelden (het zogenaamd ‘verlicht regime’). Dat voorstel maakt het er echter niet makkelijker op voor VvE’s – het betekent onnodige administratieve, organisatorische en financiële lasten. Mrs. Tom Gilsing en Bram Mol van Rijssenbeek Advocaten pleiten er in een artikel op Appartement en Eigenaar voor dat VvE’s waarbij sprake is van een gemengd complex, worden uitgezonderd van de verplichtingen die voor leveranciers gelden op grond van de Warmtewet. Lees hier het hele artikel over de warmtewet.

 

VvE’s moeten meer sparen en mogen meer lenen

De overheid wil het functioneren van VvE’s verbeteren en daarmee het onderhoud aan appartementencomplexen. Hoog nodig, want uit onderzoek blijkt dat de helft van de VvE’s nu te weinig spaart voor het benodigde onderhoud en geplande vernieuwingen. De ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) hebben daarom een plan naar de Tweede Kamer gestuurd, waarmee zij het voor VvE’s makkelijker te maken om geld te lenen voor bijvoorbeeld het noodzakelijk onderhoud en/of verduurzaming van het complex. VvE’s worden bovendien verplicht om een minimale jaarlijkse reservering voor onderhoud aan te houden.

Verplichte jaarlijkse reservering

Die jaarlijkse reservering moet minimaal de kosten van uitvoering van het MJOP dekken. Dat MJOP mag maximaal 5 jaar oud zijn en moet betrekking hebben op een periode van tenminste 10 jaar. Het is ook toegestaan om (minmaal) 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te reserveren.

Geld lenen als VvE

VvE’s kunnen binnen het nieuwe voorstel ook makkelijker leningen aangaan, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van het complex of onverwachte kosten. De lening wordt als het ware verdeeld over de leden: elk lid van de VvE is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn of haar aandeel in de lening en mag die (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij verkoop gaat het betreffende deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

Ingangs- en overgangstermijn

Op 30 mei 2016 is het voorstel tot wetswijziging aangeboden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de wetswijziging na de parlementaire behandeling op 1 januari 2017 in werking zal treden. Voor VvE’s die op dat moment nog niet jaarlijks storten in een reservefonds, geldt een overgangstermijn van 3 jaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of deskundig advies over uw MJOP of financiën? Neem gerust contact met ons op!