Achterstanden VvE bijdrage verrekenen bij verkoop

Stel, u koopt of verkoopt een woning waarvoor nog VvE bijdragen verschuldigd zijn. Dan zijn zowel de koper als de verkoper aansprakelijk voor de achterstallige VvE bijdragen. De notaris moet een verklaring met de achterstanden bij de akte van overdracht doen. En die verklaring moet komen van het bestuur van de VvE. De notaris verrekent de achterstallige bedragen na overdracht van de woning met de VvE.

Als iedereen het eens is over de te betalen bedragen, verloopt zo’n verrekening meestal gladjes. Maar als de bewoner en het bestuur van de VvE het niet eens zijn, loopt dat anders. De VvE kan zelfs beslag laten leggen op woning om de verkoper te dwingen de achterstallige bijdrage alsnog te betalen.

Tenzij die de uiterste houdbaarheidsdatum hebben overschreden. Want alleen achterstallige betalingen die zijn ontstaan in het lopende boekjaar en het jaar daarvoor kunnen nog worden geïnd. Alle achterstanden die ouder zijn, kunnen niet meer worden teruggevorderd. Onze tip voor uw VvE bestuur: laat achterstanden niet te lang bestaan, maar kom direct in actie. Wij helpen u daar graag bij.

Het team van JHK wenst u een mooi 2017

Een prachtig 2017 voor al onze VvE's