Zonnepanelen voor uw VvE

Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder de overheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei. Zij investeren fors in energiebesparing en schone, hernieuwbare energie. Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water – bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten. Het wordt binnen het akkoord ook voor woningeigenaren aantrekkelijk gemaakt om samen met de VvE energie op te wekken.

Weg met gas

Dat is goed nieuws, want in 2035 moeten alle woningen ‘fossielvrij’ zijn, is het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Geen gas meer dus voor warm water, verwarming en het fornuis. Dat klinkt ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. In Nederland zijn duizenden experts dagelijks bezig met de energietransitie. Netbeheerders plannen ver vooruit en zijn nu al oplossingen aan het testen. Voor VvE’s zijn zonnepanelen nu al een interessante optie. Via dit Rekenmodel voor VvE’s wordt duidelijk hoeveel goedkoper zonne-stroom is. De precieze besparing wordt uitgerekend in de offerte van de zonnepaneel-leverancier.

Zonnepanelen voor VvE’s

Maar bij een VvE delen alle eigenaren samen het dak. Soms alleen de zeggenschap, soms ook het eigendom. Voor het plaatsen van een installatie is op zijn minst goedkeuring nodig van de VvE. En wie de stroom wil verdelen, komt nog andere uitdagingen tegen. Oplossingen zijn er ook. Zoals de postcoderoos of salderen.

Postcoderoos

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. Dat is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (met dezelfde vier cijfers). Kiest u voor de postcoderoos, dan wordt het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit (=tot 10.000 kWh) voor de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie verlaagd tot vrijwel nul. De verlaging van het tarief geldt voor de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Kijk voor meer informatie op www.hieropgewekt.nl. Met de aansluitcalculator van netbeheerder Liander kunt u berekenen hoe de Postcoderoos regeling voor uw VvE uitpakt.

Salderen met stroomverdeler

Energiebedrijven zijn verplicht om voor alle elektriciteit die een huishouden met zonnepanelen aanlevert het geldende stroomtarief te vergoeden (inclusief energiebelasting en btw) voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het eigen verbruik. Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt ook voor verenigingen van eigenaren. Er wordt dan gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik. Als individuele leden willen salderen, dan moet een stroomverdeler worden gebruikt. Die verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen. Google ‘stroomverdeler zonnepanelen‘ voor diverse aanbieders.

Wij wensen u zonnige tijden!

 

Wet functioneren VvE door de Eerste Kamer

Nieuws uit de Eerste Kamer: het wetsvoorstel van Minister Plasterk voor het verbeteren van functioneren van Verenigingen van Eigenaren is erdoor. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet straks elk jaar een bedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. Het bedrag is gebaseerd op het MJOP of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. De kamer hoopt dat VvE’s dankzij deze wet beter in staat zijn onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten.

Wilt u echt niet reserveren? Als 80% van de eigenaren akkoord is, kan een VvE afzien van de reservering. In de wet staat ook dat VvE’s geld mogen lenen. De nieuwe regels worden vanaf januari 2018 van kracht.

Meer weten over deze wet? Lees ons eerdere artikel over de Wet verbeteren functioneren VvE’s of neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

 

 

Feyenoord kampioen!

Felicitaties van het ene Rotterdamse topteam aan het andere!Feyenoord kampioen 2017

Update verkoop gemeenschappelijke tuin

gemeenschappelijke tuin vveRotterdam heeft 180 appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke tuin. Deze complexen hebben een openbaar toegankelijk binnenterrein of openbaar groen langs de buitenkant. Zo’n gemeenschappelijke tuin was eigendom van de gemeente, de VvE betaalde mee aan het beheer. Maar daar wil Rotterdam nu van af. Wat betekent dat voor uw vereniging van eigenaren?

Gemeente verkoopt gemeenschappelijke tuin

Openbaar toegankelijke tuinen worden nu stapsgewijs en tegen een redelijk tarief verkocht aan de Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Een aantal tuinen is al verkocht. Uiteindelijk wil de gemeente dat eigendom en beheer van alle gemeenschappelijk tuinen bij de VvE’s komt te liggen. De tuin wordt dan een privé-tuin, alleen bestemd voor de eigenaren of gebruikers van een appartement. Niet kopen is ook een optie. Wil de VvE de tuin niet kopen, dan neemt de gemeente de tuin volledig terug in beheer.

Toegankelijkheid en privégebruik

Het verkopen van de gemeenschappelijke tuin (of het terugnemen ervan door de gemeente) betekent dat er opnieuw gekeken wordt naar het gebruik van de tuin. Een tuin van de gemeente moet openbaar toegankelijk zijn.  Privégebruik van delen van de tuin door eigenaren is niet toegestaan. Dat geldt trouwens ook voor tuinen die door de VvE worden gekocht: de hele tuin is van alle leden.

Voordelen en nadelen

Over de aankoop van een gemeenschappelijke tuin moet een besluit genomen worden in de Algemene Ledenvergadering. De aankoop van een gemeenschappelijke tuin door uw VvE maakt er een privétuin van. Dat betekent dus dat u niet langer iedereen zomaar in uw tuin hoeft te laten. Bovendien heeft u het beheer en de inrichting ervan in eigen hand. U betaalde als VvE daarvoor al aan de gemeente, dus de onderhoudskosten hoeven niet per definitie te stijgen. Discussie over illegaal in gebruik genomen stukken tuin komt nu helaas ook voor rekening van de VvE.

 

 

De gemeente benadert de VvE over de aankoop van de gemeenschappelijke tuin. Meer informatie of verdere vragen? Mail dan naar gemeenschappelijketuinenSO@rotterdam.nl. Wilt u weten wat voor uw VvE een verstandige optie is? Of heeft u vragen over onderhoudskosten, besluitvorming of andere tuin-onderwerpen? Neem dan zeker even contact op met uw accountmanager VvE bij JHK Vastgoedmanagement!