Heeft uw VvE al een calamiteitenplan?

Wateroverlast, brand, stroomstoringen of andere narigheid. U doet er als VvE uiteraard alles aan om het te voorkomen, maar h0e handelt u als er werkelijk een calamiteit plaatsvindt? Een calamiteitenplan maakt het makkelijker om het hoofd koel te houden in een crisis.

Calamiteitenplan

In een calamiteitenplan legt u kort en duidelijk vast wat bewoners doen als de sirene gaat, er brand of explosies in het pand of de omgeving zijn, bij lekkage, calamiteiten, liftstoringen of criminele of verdachte activiteiten. Ook de rollen binnen de VvE kunnen worden opgenomen: wie belt de verzekering? Wie houdt alle telefoonnummers van bewoners bij? Is er een telefoonboom? Wie waarschuwt wie en wie zorgt er voor ouderen, invaliden en huisdieren? Waar hangen defibrillators, blusdekens en brandslangen? Neem ook belangrijke noodnummers op in uw calamiteitenplan.

Zet het plan online, distribueer het op papier en digitaal en zet het bij elke VvE vergadering op de agenda. Zo houdt iedereen de belangrijke informatie paraat.

Mark (55): “Wij woonden op de bovenste etage van ons appartementencomplex. Tijdens een gigantische stortbui stond de benedenbuurvrouw bij ons aan de deur: dat ons bad overliep. Maar dat was het niet. De goten konden het water niet meer aan, waardoor het water langs de buitenmuren liep en via het plafond van de buurvrouw naar binnen kwam. Een compleet waterballet en een enorme ravage. Veel buren waren bovendien op vakantie. En we hadden geen idee wat we moesten doen.” 

Vluchtplan

Een vluchtplan bevat onder meer de snelste en veiligste route om het gebouw te verlaten. Houd er rekening mee dat een goede vluchtroute van boven naar beneden loopt, richting de straat. Zorg ook voor een plan B, voor als de eerste route geblokkeerd is. De routes kunt u aangeven op een ontruimingsplattegrond. Maak afspraken over wie er voor ouderen, kinderen, mindervaliden en huisdieren zorgt.

Tips bij calamiteiten

Als bij een noodgeval wordt aangegeven dat ramen en deuren gesloten moeten blijven, stop dan ook de mechanische ventilatie. Bijvoorbeeld door de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen of de groep uit te zetten. Bij brand of een explosie is het verstandig om de stroom uit te zetten, mits u daar tijd voor heeft. Mensenlevens gaan voor!

Hoe het verder gaat na een calamiteit en wat een VvE beheerder daarin kan betekenen? Lees het artikel over de grote brand in the Queen of the South in Rotterdam.

 

 

Winkels en woningen in één VvE

Steeds vaker bestaan appartementencomplexen in Rotterdam uit winkels en appartementen. Vooral in het centrum komt deze constructie regelmatig voor, met als zeer bekend voorbeeld de Markthal. Heel leuk en heel handig, maar hoe werkt dat met de VvE?

betere buurt

Twee VvE’s

Als het gaat om de combinatie winkels en koopappartementen, krijg je een bijzondere Vereniging van Eigenaren met beide partijen. Vaak is er dan sprake van 2 ondersplits-VvE’s die samen in de hoofd-VvE zitten. Die hoofd-VvE is verantwoordelijk voor het gehele complex. Als een hoofd-VvE twee leden heeft met een gelijke stem, kan het voorkomen dat de stemmen staken. De één is voor een besluit, de ander tegen. En wat doe je dan?

Appartementen en winkels

In Brabant was dat aan de hand in een appartementcomplex. Het gebouw was gesplitst in twee appartementen: een deel voor de winkels op de begane grond en een deel voor de bovengelegen woningen. Daarbij werd de hoofdvereniging van eigenaars opgericht (de VvE). De ondervereniging van eigenaars van de appartementsrechten en de andere ondervereniging van eigenaars (de winkels) hadden elk één stem.

Verschillende belangen in een VvE

Toen de jaarbegroting van de VvE aan de orde kwam, stemde de VvE van de winkeliers tegen. Het ging daarbij vooral om de bijdrage die betaald moest worden voor onderhoud en verzekeringen. De winkeliers verzorgen zelf het onderhoud van de winkels en wilden niet meebetalen aan het (groot) onderhoud van de woningen. Ze hadden bovendien een eigen opstalverzekering. Omdat de VvE van de winkeliers niet instemde, kon noodzakelijk achterstallig onderhoud aan de woningen niet worden verricht. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de VvE van appartementseigenaren.

VvE voor de rechter

De rechter kwam eraan te pas. De VvE van de appartementseigenaren vroeg om vernietiging van de afwijzing én om een vervangende machtiging, waarmee namens de winkeliers kon worden ingestemd met de begroting. Zover kwam het niet: de eigenaar van de winkels wilde wel instemmen met een lagere jaarlijkse eigen bijdrage aan het onderhoud van gemeenschappelijk zaken als het dak. De aparte opstalverzekering mocht blijven van de rechter, al verdient een dergelijke constructie natuurlijk geen schoonheidsprijs.

Moraal van het verhaal: een gelijk aantal stemmen in een Vereniging van Eigenaren is een risico, in Rotterdam net zo goed als in Brabant. Zeker als er verschillende soorten eigenaren zijn, zoals winkels, verhuurders en particuliere appartementseigenaren. Maar met open en eerlijk overleg en wederzijds respect komt u ver. En de juiste VvE beheerder kan natuurlijk ook verbindend en verhelderend werken. Wilt u eens met ons overleggen over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

 

Meer weten over stemmen in een VvE? Lees alles over de regels die gelden voor de VvE.

 

 

VvE en onderhoud – hoe pakt u het aan?

onderhoud vve rotterdamDe schilder is een richeltje vergeten, maar komt – ondanks beloften – niet terug om het te herstellen. Wanneer moet er eigenlijk weer iets aan het dak gebeuren? De gezamenlijke stoep of voordeur is verzakt, wie belt u? En wat als u twijfelt aan de  kwaliteit van de fundering of er sprake is van betonrot? Het onderhoud van een pand is de verantwoordelijkheid van Vereniging van Eigenaren. Maar dat is in praktijk nog niet zo simpel. 

 

Achterstallig onderhoud, wat nu?

Gezamenlijke ruimtes in het gebouw moeten onderhouden worden door de VvE. In het splitsingsreglement van uw VvE kunt u lezen om welke onderdelen dat gaat. Ook kunt u het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opvragen. Achterstallig onderhoud, zoals scheuren, slechte ramen en kozijnen of betonrot, meldt u het best schriftelijk bij de VvE. Dat dat, in elk geval in de hoofdstad, niet altijd goed wordt opgepakt, blijkt wel uit het feit dat er zelfs een meldpunt voor woningkwaliteit is geopend, aldus Oost-online. Bewoners kunnen er achterstallig onderhoud melden bij de gemeente, wanneer problemen na contact met de verhuurder of VvE niet worden opgelost.

Onderhoud duur en ingewikkeld

Onderhoud van appartementen is een van de belangrijkste kostenposten voor een Vereniging van Eigenaren. Het betekent bovendien dat u, ook al bent u zelf niet technisch onderlegd, moet gaan onderhandelen met aannemers, schilders en andere bouwprofessionals. Hoe weet u dat een aanbod goed is en dat u niet teveel betaalt? Hoe vindt u überhaupt iemand die beschikbaar is?Vele Verenigingen van Eigenaren besteden hun technisch beheer dan ook uit aan experts, zoals die van JHK Vastgoedmanagement.

Professionele ondersteuning

JHK Vastgoedmanagement heeft de contacten en kennis in huis voor het organiseren, coördineren en controleren van zowel dagelijks – als planmatig onderhoud. Uiteraard aan de hand van een doortimmerd meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en in nauw overleg met de VvE. Technisch beheer valt bij JHK binnen het compleet ontzorgd pakket. JHK Vastgoedmanagement zorgt dan voor:

  • 24/7 mogelijkheid voor het doorgeven en oplossen van dringende storingen en klachten.
  • Jaarlijks inspectie van lopende bouwkundige zaken en bespreken met het bestuur en/of de technische commissie.
  • Uitzetten van reparatieverzoeken bij betrouwbare professionals uit de regio.
  • Toezicht en steekproef controle.
  • Onderhoudscontracten voor gemeenschappelijke installaties en voorzieningen.
  • (laten) opstellen en beheren van MJOP.

U heeft bovendien toegang tot ons grote netwerk van betrouwbare vaklieden en bedrijven, waarin wij al meer dan 10 jaar hebben geïnvesteerd. Interesse? Neem contact op voor persoonlijk advies of vraag direct een offerte.