Nieuwbouw? Nieuwe Vereniging van Eigenaren

Denkt u over een nieuwbouwappartement of heeft u er een veroverd? Vergeet de VvE niet. Want die is handig, verplicht én kost geld.

VvE bijdrage

Als u een appartement koopt, krijgt u gegarandeerd met een VvE te maken. Appartementseigenaren zijn namelijk verplicht lid en moeten een vast maandelijks bedrag betalen voor onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke ruimten, verzekeringen en gemeenschappelijke voorzieningen. Denk aan een bedrag van tussen de 100 en 200 euro per maand, zeker als er een lift in uw complex aanwezig is. De ontwikkelaar zal een maandelijkse bijdrage opgeven en heeft wellicht een begroting gemaakt voor de VvE. Neem deze kritisch door, zodat u zich niet rijk rekent.

VvE op tijd opstarten

Het tijdig opstarten van een VvE is verstandig, want tijdens de bouw worden veel keuzes gemaakt die van invloed zijn op de latere Vereniging van Eigenaren en het beheer van het complex. De ontwikkelaar kan een eerste ledenvergadering organiseren, bij voorkeur een half jaar voor oplevering. Het dan benoemde bestuur kan vervolgens met de ontwikkelaar en de eventuele door de VvE aangestelde beheerder toewerken naar een geslaagde oplevering.

VvE beheerder als fundament voor uw VvE

Het betrekken van een VvE beheerder is een slimme zet. Aktes, plannen en toekomstig onderhoud zijn niet altijd eenvoudig te doorzien. En ook een oplevering moet goed en volgens de regels gebeuren om latere problemen te voorkomen. Dat geeft rust en betaalt zich altijd terug, al is het alleen maar omdat u zo de handen vrij heeft voor het inrichten en verhuizen.

Problemen voorkomen

JHK Vastgoedmanagement heeft veel ervaring met VvE’s en nieuwbouwcomplexen in Rotterdam en omgeving. We staan aan uw kant en denken actief en inhoudelijk mee. Zo kan de (concept) Akte van Splitsing worden beoordeeld op de praktische beheerbaarheid. We kunnen de Akte van Splitsing voor uw VvE ook bespreken met de notaris. Zo wordt dat gegarandeerd een praktisch document waar ook de toekomstige eigenaars zich in kunnen vinden – goed voor de verkoopwaarde! We maken vervolgens een concept begroting, waardoor u vooraf weet wat de maandelijkse VvE-bijdrage wordt.

Interessant? Neem contact met ons op voor een offerte.

Modelreglement voor ondersplitsingen

We schreven al eerder over het nieuwe modelreglement van splitsing in appartementsrechten 2017, waarin de nieuwste ontwikkelingen rondom VvE en recht zijn meegenomen. Hier vindt u een exemplaar: modelreglement 2017 (pdf) . Ook het modelreglement voor ondersplitsingen is inmiddels rond. U vindt het in de bijlage bij dit bericht.

Het nieuwe modelreglement voor ondersplitsingen geldt alleen voor ondersplitsingen na 6 juni 2018. Is uw VvE eerder gesplitst, dan hoeft u dus niets te doen.

Wat is een ondersplitsing?

Een appartementencomplex is doorgaans gesplitst in diverse appartementsrechten – voor elk appartement één. Daarbij wordt een Vereniging van Eigenaren die de gezamenlijke belangen behartigt. De verdeling (en meer) worden vastgelegd in de splitsingsakte. Dat is er dus meestal een per VvE. Heeft uw VvE echter meerdere gebouwen of meerdere functies (bijvoorbeeld winkels of parkeergarage), dan wordt er een hoofd- en een ondersplitsing gemaakt. En dus een vereniging opgericht met voor ieder gebouw of functie een appartementsrecht. Voor ieder appartementsrecht, dus voor ieder gebouw of functie, wordt een aparte VvE opgericht met een eigen ondersplitsingsakte waarin de kosten worden verdeeld voor het eigen gebouw.

Heeft u vragen over het reglement voor ondersplitsingen in relatie tot uw VvE? Neem dan rechtstreeks contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.