Dakterras of opbouw op het dak van een appartement

Mag dat zomaar?

Nu het weer zomer wordt, wordt een dakterras voor zwetende appartementsbewoners wel een heel aantrekkelijk idee. En ook een dakopbouw lijkt een mooie manier om in het bovenste appartement meer leefruimte te creëren. Maar woont u in een VvE, dan is het dak gezamenlijk. En dat betekent dat de Algemene Ledenvergadering toestemming moet geven.

Toestemming dakterras of dakopbouw.

Die toestemming kan onder voorwaarden worden gegeven: zo kan worden afgesproken dat schade aan het dak voor rekening van degene komt die het terras of de dakopbouw aanlegt en/of dat eigenaren met een dakterras aan de VvE betalen voor het verwerven van een groter eigendom. De VvE mag vragen het ontwerp in te zien of een onderzoek verzoeken naar de stevigheid van het dak en de fundering, van belang bij een dakopbouw. Vaak wordt ook afgesproken dat een dakterras voor verkoop van een appartement verwijderd wordt. Let op: het dak blijft nog steeds een gemeenschappelijk deel van het pand.

Splitsingsakte aanpassen

Een aanpassing van de splitsingsakte kan, maar hoeft niet. Het aanpassen kost geld en zal wellicht een andere kostenverdeling van bijvoorbeeld onderhoud met zich meebrengen.Bovendien moet iedereen instemmen met een nieuwe akte, inclusief de hypotheekverstrekkers. Het voordeel is wel dat het gebruiksrecht van het dak dan niet meer gedeeld wordt met alle eigenaren.

En dan nog dit

Gaat u aan de slag met een dakterras of dakopbouw? Voor sommige zaken is in Rotterdam een vergunning verplicht. Op de website van de gemeente Rotterdam kunt u nakijken of voor uw werkzaamheden een vergunning nodig is. Koopt u een appartement met dakterras of dakopbouw? Vraag dan bij de beheerder of de notaris na of een en ander goed is vastgelegd. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Waar rook is, is overlast

Onlangs ontvingen wij een interessante vraag van een bewoonster van een appartement, niet in een van onze VvE’s overigens. Zij schreef dat de bewoners van een appartement met de voordeur aan de algemene ruimte bij de liften al jarenlang zodanig veel rookten, dat het daar vreselijk stonk. Zij en haar kinderen renden elke dag een aantal maal met ingehouden adem naar de open galerij. Ook schaamde ze zich voor bezoekers, die ook door de verstikkende rookwalm moesten. Of daar iets aan te doen was?

Overlast door roken

Nu is het zo dat een VvE kan in het huishoudelijk reglement kan vastleggen dat roken in de gemeenschappelijke ruimten verboden is. Maar je kunt bewoners niet verbieden om in het eigen appartement te roken. Wat wel kan is in het huishoudelijk reglement opnemen dat er hoe dan ook geen overlast van rook mag zijn. Op die manier heb je ook bij roken in het eigen huis een argument om met de rokers in gesprek te gaan over een oplossing. De kans is groot dat rokers zich niet bewust zijn van de overlast die ze veroorzaken en best bereid zijn om (samen) een oplossing te zoeken.

Samen oplossen

Die kan bijvoorbeeld liggen in een extra reinigingsbeurt, een tochtstrip onder de voordeur of het nakijken van het mechanisch afzuigsysteem. Rookoverlast kan ook komen door het stoken op hout en het gebruik van vuurkorven. Ook daar geldt dat bij voorkeur een gezamenlijke oplossing moet worden gevonden.

Het meldpunt Rookoverlast stelt meldingen over rookoverlast in alle vormen zeer op prijs. U kunt het meldpunt Rookoverlast vinden op http://rookoverlast.wordpress.com of bellen of Whatsappen op telefoonnummer 06 49 13 77 77.