Huurders en eigenaren in een VvE

Steeds vaker delen individuele appartementseigenaren hun complex met groot-eigenaren zoals woningcorporaties. En dat loopt niet standaard soepel – de verhoudingen zijn ongelijk en de communicatie is soms stroef.

Gemengd complex

Een gemengd complex ontstaat wanneer een woningcorporatie een nieuw complex bouwt, waarvan een gedeelte wordt verkocht en een gedeelte wordt verhuurd. Het kan ook gebeuren dat een corporatie in een reeds bestaand complex woningen verkoopt. Daardoor zijn ze niet meer volledig eigenaar, maar mede-eigenaar van het geheel. Ze zijn lid van de Vereniging van Eigenaars en onderdeel van het democratische besluitvormingsproces. Dat is voor alle partijen soms even wennen. Regels of toestemmingen van de woningcorporatie kunnen bijvoorbeeld in strijd zijn met splitsingsreglement van de VvE. Zo is er een voorbeeld van een huurder die een gastouderopvang runde, wat wel mocht volgens het reglement van de woningcorporatie, maar niet van het splitsingsreglement.

Niet iedereen VvE lid

Wie eigenaar is van een appartement is lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dus ook een woningcorporatie of een belegger met meerdere appartementen is lid, net als een eigenaar die zijn of haar appartement verhuurt. Huurders zijn geen lid van de VvE. Huurders mogen dus niet meepraten over onderhoud of beheer, maar de regels van de VvE gelden wel voor hen. En groot-eigenaren hebben soms andere belangen dan individuele eigenaars. Grote kans op misverstanden dus. En lastig om grote onderwerpen als overlast of duurzaamheid te realiseren.

Machtsmisbruik

Daar komt bij dat een groot-eigenaar al heel snel de meerderheid van de stemmen in een VvE heeft. Uit onderzoek blijkt dat machtsmisbruik regelmatig voorkomt. Er is zelfs een geval bekend waarbij een corporatie zichzelf met een meerderheid van stemmen koos als VvE-beheerder. De eigenaren hadden in eerste instant het nakijken, maar de rechter greep in. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat leden naar de ALV komen. Vraag de vergadering  het machtsmisbruik in de notulen op te nemen. Zorg ook dat de stemming van andere eigenaars wordt vastgelegd. Dat geeft u de middelen om de rechtbank besluiten te laten vernietigen. Het verzoek daartoe moet u doen binnen 1 maand nadat u van het besluit had kunnen weten. De meeste rechtsbijstandsverzekeringen dekken de kosten van een procedure tot het vernietigen van een besluit.