Uw appartement en de miljoenennota

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de jaarlijkse Miljoenennota aangeboden en het Belastingplan voor 2017 bekendgemaakt. VvE’s worden in de plannen niet genoemd, maar er zijn wel veranderingen voor woningbezitters in het algemeen. Een overzicht:

– Maximaal 101% lenen

Vraagt u vanaf 1 januari 2017 een hypotheek aan? Dan mag u maximaal 101% van de marktwaarde van het huis lenen. In 2016 is dat nog 102%. En vanaf 2018 mag u nog maar 100% lenen.

 

+/- WOZ openbaar

Per 1 oktober 2016 wordt WOZ-waarde (o.a. de basis voor gemeentelijke belastingen) voor alle woningen openbaar gemaakt.

 

– Hypotheekrenteaftrek lager

Vanaf 1 januari 2017 is het maximale belastingpercentage waartegen aftrek van kosten voor de eigen woning mogelijk is 50,0%. Een verlaging van 0,5%.

 

+ NHG-grens gekoppeld aan huizenprijs

In 2017 wordt de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Goed nieuws, want de gemiddelde huizenprijs is hoger dan de €231.132 van nu.

 

+ Schenkingsvrijstelling eigen woning omhoog

Vanaf 1 januari 2017 kunt u aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar tot €100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning. Dus ook aan een vriend of kleinkind.