Brrr, de Warmtewet!

warmtewet vve vereniging van eigenarenOp 1 januari 2014 trad de Warmtewet in werking. Deze wet moet kleinverbruikers beschermen tegen hoge tarieven van leveranciers. Heeft u als VvE niets mee te maken, dacht u? Dat is helaas niet waar. Tenminste, niet als u als VvE blok- of collectieve verwarming doorlevert.

 

Alle complexen met een collectieve CV-installatie (zoals blokverwarming), koeling en/of warmwater moesten op 1 januari 2014 uitgerust zijn met de nodige meetapparatuur. Bovendien dient er vanaf 31 december 2014 afgerekend te worden op basis van werkelijk verbruik. En verder moet de VvE nog voldoen aan een aantal eisen.

De VvE moet zich om te beginnen melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als leverancier. De kosten en opbrengsten die te maken hebben met de levering van warmte moeten inzichtelijk in de boekhouding worden gemaakt. De VvE moet leveringsovereenkomsten opstellen met afnemers van de warmte, storingen bijhouden en minimaal eens per jaar een volledige en gespecificeerde nota aan alle aangesloten verbruikers versturen. En of u zich daarbij wel wilt houden aan het aanstaande prijsplafond voor warmtelevering.

Uw VvE en de warmtewet

Een behoorlijke operatie dus, die Warmtewet. Via www.warmtemetingverplicht.nl kunt u nakijken of uw VvE er klaar voor is. Ook handig is de Handreiking Warmtewet van Aedes, net als de site van de Autoritieit Commerciele Markt (ACM). Let wel op voor u gaat investeren: de minister gaat de volledige Warmtewet herzien. De vernieuwde wet zal naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het is dus nog onzeker aan welke verplichtingen VvE’s exact zullen moeten voldoen. De minister heeft de ACM daarom gevraagd in handhaving daarmee rekening te houden.

Wilt u als klant van JHK meer weten of heeft u hulp nodig? Bel ons gerust, wij zijn inmiddels ook behoorlijk ingevoerd in de materie.