Crowdfunding voor VvE’s – zin of onzin?

geld lenen van of door VvE

Belangenorganisatie VvE Belang is een platform gestart voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die geld willen lenen of investeren. VvE’s kunnen er geld lenen van en aan elkaar.

Geld lenen aan en van VvE’s

Sinds 2005 moeten alle VvE’s een reservefonds hebben waarin voldoende gespaard is voor Planmatig onderhoud. Maar niet alle VvE’s hebben genoeg geld. En lenen bij de bank is niet altijd even makkelijk. Met het Crowdfunding-platform van VvE Belang en Collin Crowdfund is speciaal toegespitst op kredietverstrekking tussen VvE’s onderling in Nederland. Zo krijgen ‘arme’ VvE’s meer mogelijkheden om een lening af te sluiten voor achterstallig onderhoud. En rijke VvE’s krijgen een hoger rendement dan op hun spaarrekening.

Kosten en baten

In een persbericht noemt VvE Belang looptijden van zeven tot acht jaar tegen een rente van zo’n 4 tot 5 procent, maar daar gaat voor uitlenende VvE’s wel de jaarlijkse beheervergoeding van 0,85% af. Lenende VvE’s betalen eenmalig 800 euro voor de kredietbeoordeling, publicatie- & contractkosten en een succesfee van 1,9%. Gedurende de looptijd betalen ze bovendien 0,05% administratievergoeding per maand.

Risico’s

Geld uitlenen brengt risico’s met zich mee. VvE’s die geld op willen halen krijgen daarom een kwaliteitstoets en kredietbeoordelingstoets. Ook moeten de verenigingen hun plannen via een pitch presenteren. Maar risico’s uitsluiten is onmogelijk. En als VvE is geld uitlenen natuurlijk niet je core business – voorzichtigheid is dus geboden.

MJOP

VvE’s zouden hun reserveringen moeten baseren op een actueel Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dat houdt in dat het geld dat is gespaard ook daadwerkelijk – op termijn – nodig is voor gepland onderhoud. Als er sprake is van een hoog banksaldo, is het in de basis zo dat er onderhoud wordt verwacht. Zou het geld dan wel moeten worden uitgeleend? En wat als het geld niet beschikbaar is als de VvE het plotseling nodig heeft?

Geld lenen, kan dat zomaar?

Het antwoord is dat dit meestal wel kan, bijvoorbeeld omdat er onderhoud verricht moet worden en er is onvoldoende geld in kas. Alternatief is om het onderhoud uit te stellen of om de leden een extra bijdrage te vragen. Een VvE lening is bij de meeste VvE’s juridisch mogelijk.

Wilt u met uw VvE geld lenen of uitlenen? Bekijk dan eerst wat daarover is vastgelegd Akte van Splitsing. Meer informatie over VvE Crowdfunding vindt u hier. Wij van JHK Vastgoedmanagement vinden Crowdfunding een mooi initiatief van VvE Belang, maar adviseren onze VvE’s vooralsnog om voldoende te sparen voor Planmatig Onderhoud.

Tip: Voor energiebesparende maatregelen kunnen VvE’s geld lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)