Financieel beheer van uw VvE

Financieel beheer, wat is dat eigenlijk?

Begrotingen, spaarrekeningen en betalingen – in een Vereniging van Eigenaren gaan vaak grote bedragen om. Dan is het fijn om een betrouwbare beheerder te hebben die niet alleen het grotere geheel in de gaten houdt, maar ook op de kleintjes let. JHK Vastgoedmanagement zorgt voor het betalen van facturen, het innen van de ledenbijdragen en het opstellen van de jaarrekeningen – financieel beheer dus. En via het online informatiesysteem Twinq is ook uw financiële administratie altijd inzichtelijk. Financieel beheer valt bij JHK binnen het basispakket. Kiest uw Vereniging van Eigenaren voor financieel beheer door JHK Vastgoedmanagement, dan kunt u het volgende verwachten:

1. Opstellen van de conceptbegroting en berekenen van ledenbijdrage.
2. Administratie en incasso van de bijdragen.
3. Signaleren en oplossen van betalingsachterstanden.
4. Beantwoorden van vragen van leden over de te betalen bijdragen.
5. Beheren en administreren bankrekening(en) van de VvE.
6. Betalingen namens de VvE verzorgen en verwerken.
7. Vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging.
8. Jaarstukken en informatie daarover verstrekken aan de kascontrolecommissie.
9. Verrekenen van het voordelig/nadelig exploitatiesaldo.
10. Bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties.
11. Verwerken, verwelkomen en informeren van nieuwe leden van de VvE.
12. Opvragen en afhandelen van offertes voor schade-/brandverzekering van het complex en wettelijke aansprakelijkheid.