Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Hoe prachtig en indrukwekkend ze ook mogen zijn, de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans wil dat krokodillen, dwergboa’s, cobra-achtigen en meerdere soorten leguanen verboden als huisdieren. “Een krokodil hoort niet in de huiskamer”, stelt Eerdmans. “Een klein en jong reptiel wordt groter, ouder en duurder dan verwacht. Ze moeten met levende dieren worden gevoerd. Ook kunnen ze gevaarlijk zijn.” Hij krijgt bijval van achttien collega-wethouders. Er moet zo snel mogelijk een lijst komen waarop duidelijk staat welke reptielen als huisdier mogen worden gehouden en welke niet.

Huisdieren verbieden

Wilt u niet wachten op de gemeente? Een VvE mag in het huishoudelijk reglement (mits het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe biedt) ook het gebruik van de privé-gedeelten van woning regelen en huisdieren zelfs verbieden, bepaalde de rechtbank Breda al in 2008. Zo’n huisdierenverbod moet dan wel noodzakelijk zijn om het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex te beschermen. En het geldt niet voor de eigenaren die al huisdieren hadden toen het reglement werd aangepast, al kan het wel zo worden geregeld dat zij geen nieuw huisdier mogen aanschaffen.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144058/Een-krokodil-hoort-niet-in-de-huiskamer