Huishoudelijk Reglement VvE

huishoudelijk reglement of regelement vve

U wilt een parkiet, mag dat? En parket? Check altijd het Huishoudelijk Reglement voor de praktische huisregels in uw complex. Dat gaat namelijk niet alleen over de gemeenschappelijke delen, maar ook over wat u in uw eigen huis wel en niet mag. Het Huishoudelijk Reglement is aanvullend op de splitsingsakte.

In het document worden vaak regels gesteld over de manier waarop de appartementen gebruikt worden en hoe omgegaan wordt met gemeenschappelijke delen van het complex. Ook de inrichting van het bestuur kan aan de orde komen. Andere zaken niet. Gebeurt dat toch, of zijn bepalingen in het Huishoudelijk Reglement in strijd met de splitsingsakte, dan zijn deze bepalingen nietig of vernietigbaar.

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Bewoners die zich niet aan de afspraken houden en daardoor anderen hinderen, kunnen uiteindelijk zelfs de toegang tot hun appartement worden ontzegd. Een verstandig VvE-lid leest het dus regelmatig een keertje na.

Zie ook de korte uitleg in ons VvE ABC.