Lage Land/Prinsenland wordt de woonwijk van de toekomst

Woonstad Rotterdam is er al behoorlijk druk mee: de Next Generation Woonwijk. Het begrip komt uit de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een plan waarin allerlei partijen samenwerken om onze regio en economie klaar te stomen voor een duurzame toekomst. En daar hoort wonen bij. De corporatie heeft de wijk Prinsenland/Lage Land aangewezen als pilot. Maar wat is nou zo’n Next Generation Woonwijk? En wat heeft u er als VvE mee te maken?

Roadmap Next Economy

De Roadmap Next Economy richt zich onder andere op minder en schonere energie, het verminderen van afval en een inclusieve en productieve maatschappij. Zeven pilotgemeenten binnen de Metropoolregio werken samen aan de Next Generation woonwijk. Het doel is om oudere wijken, met de nodige inspanning van verschillende partijen, om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. En dus te zoeken naar oplossingen voor duurzaamheid, klimaat en vergrijzing.

De woonwijk van de toekomst

Bestaande woonwijken moeten toekomstbestendige woongebieden worden, bijvoorbeeld door technologische en sociale oplossingen. Door innovaties als energieneutrale of zelfs (op termijn) energie producerende gebouwen wordt het leven in de wijk aangenamer gemaakt en kunnen de woonkosten omlaag. En door sensoren en domotica kunnen oudere mensen langer comfortabel en verantwoord thuis blijven wonen. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van digitale wijkplatforms waarmee bewoners zelf de deeleconomie vormgeven en aan toegankelijke en schone transportvoorzieningen voor iedereen. Als eerste pilot wordt door woningcorporatie Woonstad gewerkt aan een businesscase voor Rotterdam Prinsenland.

Elementen van de Next Generation Woonwijk – Woonstad

Next Generation Woonwijk Prinsenland/Lage land

Woonstad Rotterdam en de gemeente gaan dit soort projecten in het Lage Land en Prinsenland projecten uitvoeren. De partijen “zijn daarbij gefocust op nieuwe vormen van samenwerking, het faciliteren van pilots, en (sociale) experimenten. Het is de bedoeling dat deze elkaar onderling versterken.”, aldus de website van Woonstad.

Businesscase

In de eerste fase van het project, afgelopen najaar, is met het oog op het EU Regionaal Investeringsplatform, gewerkt aan een businesscase. Op basis van de specifieke kenmerken van de wijk zijn vijf thema’s benoemd. Tegelijkertijd is gewerkt aan het opzetten van een programma van projecten en activiteiten. Zo worden flats energiezuiniger gemaakt en worden er tegelijkertijd maatregelen getroffen om bewoners langer thuis te laten wonen. Ook wordt er gestuurd op het opvangen van water, door minder tegels in de tuinen en regentonnen. De corporatie zoekt nog een lokale partij die deze tonnen kan maken.

Waar gaat het geld heen?

Er wordt ook geprobeerd om initiatieven qua planning en qua inzet en geldstromen op elkaar aan te laten sluiten. Want een investering van bewoners in een groen dak, betekent minder kosten voor de gemeente/waterschap (minder afvoer van water). Ook het verenigen van bewoners in bijvoorbeeld energie coöperaties gaat niet vanzelf. Woonstad probeert om projecten van de grond te krijgen en het EU Regionaal Investeringsplatform te bewegen om financiële ondersteuning te geven voor de integrale aanpak in Prinsenland-Lage Land. Lukt dat, dan biedt dat grote kansen voor de rest van Rotterdam en de regio. En dus ook voor uw VvE.

 

Bronnen/meer informatie:

Woonstad Rotterdam

Roadmap Next Economy

https://roadmapnexteconomy.com/project/nextgenerationwoonwijken/

https://roadmapnexteconomy.com/next-generation-woonwijk/

https://mrdh.nl/project/next-generation-woonwijken