JHK lid van Branchevereniging VvE Beheerders

JHK wil de best mogelijke VvE Beheerder voor u te zijn. Daarom investeren we altijd veel tijd en moeite in het op peil houden van onze kennis over vastgoed en VvE’s. En met diezelfde reden zijn we lid geworden van de BVVB, de Branchevereniging VvE Beheerders. Zo kunnen we u nog beter van dienst zijn en (mede) invloed uitoefenen op de manier waarop de politiek met VvE’s omgaat.

Ons lidmaatschap betekent ook dat we ons houden aan de BVVB Gedragscode. Daarin zijn zaken als geheimhouding, informatievoorziening en betrouwbaarheid vastgelegd. Maar er staat bijvoorbeeld ook in dat een VvE Beheerder voor haar VvE’s op de kleintjes moet letten. Iets wat wij al jarenlang voor ‘onze’ VvE’s doen is zo ook voor de buitenwereld zichtbaar.

jhk lid van bvvb