Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor appartementseigenaren

Hoera, we hebben weer een kabinet. En dus een regeerakkoord. Daarin gaat 170 miljoen naar versterking van vve. Helaas wordt daarmee niet uw vereniging van eigenaars bedoeld, maar vroeg- en voorschoolse educatie. Het regeerakkoord van Rutte III betekent wel een aantal andere veranderingen voor woningbezitters. Leest u even mee? 

Niet meer dan 100% lenen

De maximale hypotheek daalde al een aantal jaar. In 2018 mag er niet meer dan de woningwaarde van 100% geleend worden. Dat blijft zo onder het nieuwe kabinet.

Verlaging eigen woning forfait

Het kabinet belooft compensatie via verlaging van het eigenwoningforfait (het percentage van de WOZ dat bij uw inkomen moet worden opgeteld) naar 0,6%. Maar let op: het eigenwoningforfait vervalt nu nog als dat hoger is dan de hypotheekrenteaftrek, voordelig voor mensen die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost. Het nieuwe kabinet gaat deze regeling in 30 jaar afschaffen. Een nadeel voor trouwe aflossers. De VEH stelt: “Naar schatting 1 miljoen mensen met een geringe of afgeloste hypotheek gaan per saldo belasting betalen over hun eigen woning. Naar verluidt gaat het om een lastenverzwaring van 1 miljard euro. Vooral ouderen met een bescheiden pensioen en een woning met inmiddels een hoge woz-waarde zullen financieel hard worden geraakt. Hun veronderstelde vermogen zit niet in inkomen of spaargeld, maar vast in stenen.”

Pensioen opbouwen makkelijker met eigen woning

Het kabinet Rutte 3 wil het eenvoudiger maken om vermogensopbouw in de eigen woning mee te nemen in de pensioenopbouw. Deze hervorming moet in 2020 klaar zijn.

Hypotheekrenteaftrek verdwijnt sneller

U was er al een beetje aan gewend: de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Rutte III gaat dit proces versnellen: de aftrek wordt niet meer verlaagd met 0,5%, maar vanaf 2020 met 3% per jaar. Het belastingvoordeel voor huizenbezitters wordt dus snel minder, beginnend bij de hoge inkomens.

Meer weten over geldzaken, wet- en regelgeving en uw VvE? Lees de artikelen in onze Vereniging van Eigenaren Kennisbank.