Tag Archief van: administratief beheer

Administratief beheer van uw VvE

Administratief beheer

VvE beheer bestaat voor een belangrijk deel uit administratief beheer – uw VvE zaken moeten immers goed en transparant geregeld zijn. JHK Vastgoedmanagement verzorgt binnen het standaardpakket (ook) het administratief beheer van Verenigingen van Eigenaren. Dat houdt bij ons en andere beheerders globaal het volgende in:

1. Organiseren, convoceren en bijwonen van één Vergadering van Eigenaars per jaar. (Lees ook onze vergadertips.)
2. Bij oprichting van de VvE eenmalig convoceren en voorzitten van een informatiebijeenkomst voor de leden.
3. Vervaardigen en toezenden van de notulen van de ledenvergaderingen.
4. Verzorgen van alle correspondentie van de VvE.
5. Uitvoeren van financiële en administratieve werkzaamheden n.a.v. besluiten tijdens de Vergadering van Eigenaars.
6. Adviseren over maatregelen tegen overtredingen van de Akte van Splitsing, het (Huishoudelijk) Reglement en genomen besluiten.
7. Archiveren van alle stukken die betrekking hebben op de VvE.
8. Maximaal 2x per jaar overleg met het bestuur van de VvE en het eventueel notuleren hiervan.

Wilt u het administratief beheer van uw VvE bij ons onderbrengen? Neem dan contact op voor persoonlijk advies of vraag direct een offerte.