Tag Archief van: alv

Appartement verhuren binnen een VvE

Appartement verhuren binnen een VvE

Voor wie tijdens de vakantie aan zijn of haar appartement wil verdienen, is Airbnb een aantrekkelijke optie. Tienduizenden Nederlanders verhuren hun huis aan toeristen, vooral in de grote steden. Ook huizenruil is populair. Steeds meer gemeenten staan deze vorm van verhuur toe. Maar een vergunning van de gemeente betekent nog niet dat een appartement werkelijk verhuurd mág worden. Daarvoor is namelijk ook vaak toestemming van de bank en van de VvE nodig. En uw buren zijn wellicht niet zo happig op toeristen in uw woning.

Juridisch

In het voorjaar van 2016 behandelde de rechtbank Amsterdam een zaak waarin in het splitsingsreglement het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in het privé gedeelte, waaronder het exploiteren van het appartement als pension of kamerverhuurbedrijf, verbood. In de Vergadering van Eigenaars was echter toestemming gegeven om de woning tijdens een proefperiode te verhuren. Andere appartementseigenaren wilden dat besluit nietig laten verklaren. Zij kregen van de kantonrechter gelijk. Volgens de rechter is Airbnb een soort parttime pension en – dus – een bedrijf. En omdat dat in de splitsingsakte verboden was, mocht de vergadering er geen toestemming voor geven.

Mogelijkheden

De enige optie die u en een VvE in een dergelijk geval rest, is wijziging van de splitsingsakte. Blijf ook dan alert: als de akte van splitsing verhuur of ruil wel toestaat, dan moeten de eigenaar en de tijdelijke bewoner meestal een ondertekende gebruikersverklaring aan het bestuur verstrekken. Daarin staat bijvoorbeeld dat de tijdelijke bewoner zich houdt aan alle regels binnen de VvE.

Fijne vakantie!

Hoe een mug een olifant werd

Is het nou echt zo belangrijk dat activiteiten van een VvE volgens de juiste procedures worden uitgevoerd en dat besluiten op de juiste manier worden genomen? Ja, dit persbericht van woningcorporatie Rijswijk Wonen bewijst het.
Deze woningcorporatie is mede-eigenaar van een wooncomplex en heeft het vertrouwen in het bestuur van de VvE opgezegd. Reden: een ‘illegale’ ontmoetingsruimte in het atrium van het complex – geregeld door een voortvarend VvE bestuur dat de verplichte instemming van de ALV over het hoofd lijkt te hebben gezien. Dat ‘muggenziften’ van uw VvE beheerder kan dus grote problemen voorkomen

Uw ledenvergadering een succes

Een Vereniging van Eigenaren is belangrijk. En een algemene ledenvergadering of ALV dus ook. Maar dan moeten er wel leden komen. Hoe schudt u de VvE wakker? Een aantal tips voor meer animo.

Belangrijke positie

Niet alle VvE-leden zijn zich bewust van hun belangrijke positie binnen de VvE. Leg leden nog eens duidelijk uit dat ze zeggenschap hebben over hun eigen woning en de zaken die in het complex lopen. En vooral dat besluiten pas doorgevoerd mogen worden met de goedkeuring van een bepaald aantal personen. Als er te weinig VvE-leden aanwezig zijn tijdens een vergadering, worden er geen knopen doorgehakt. De VvE kan bij langdurige inactiviteit in de problemen komen. Het pand wordt niet onderhouden, de waarde van de woningen daalt of de financiële afwikkeling van de onderhoudsactiviteiten loopt in de soep. Een goed functionerende VvE is nuttig en belangrijk voor alle betrokkenen.

Persoonlijk uitnodigen

Persoonlijk en herhaaldelijk aanspreken helpt. Steek dus wat extra energie in het (persoonlijk) uitnodigen van de leden – stuur een formele uitnodiging, doe een reminder in de brievenbus en bel op de dag zelf nog even aan. Krijgt u het lid niet mee, dan in elk geval de machtiging.

Combineren met iets leuks

Is er weinig animo voor vergaderen, maar is er wel behoefte aan gezelligheid? Combineer een VvE-vergadering dan met een straatfeest, buurtborrel of een pandbarbecue. Eerst vergaderen, dan een leuke activiteit. Er komen waarschijnlijk meer VvE-leden opdagen.

Actief agendabeheer

Wees als bestuur bovendien alert en luister naar wat alle huiseigenaren te zeggen hebben. Juist buiten de vergaderingen. Stel u op als aanspreekpunt en toon interesse. Ook interessant en laagdrempelig: een WhatsApp-groep voor uw complex of een eigen, besloten, Facebookpagina. Neem belangrijke zaken gelijk op in de agenda van de volgende ledenvergadering of vraag of de bewoner met een voorstel wil komen. Zo krijgen alle betrokkenen het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze zeggenschap hebben over het pand.

Wilt u meer tips voor succesvol vergaderen? Bekijk onze VvE vergadertips.