Tag Archief van: bestuur

Hoe een mug een olifant werd

Is het nou echt zo belangrijk dat activiteiten van een VvE volgens de juiste procedures worden uitgevoerd en dat besluiten op de juiste manier worden genomen? Ja, dit persbericht van woningcorporatie Rijswijk Wonen bewijst het.
Deze woningcorporatie is mede-eigenaar van een wooncomplex en heeft het vertrouwen in het bestuur van de VvE opgezegd. Reden: een ‘illegale’ ontmoetingsruimte in het atrium van het complex – geregeld door een voortvarend VvE bestuur dat de verplichte instemming van de ALV over het hoofd lijkt te hebben gezien. Dat ‘muggenziften’ van uw VvE beheerder kan dus grote problemen voorkomen

Stappenplan voor het activeren van een VvE

Activeren, stap 1 – Idee voorleggen

Uw VvE is inactief en u hebt behoefte aan actie. U bent misschien niet de enige die de VvE wil activeren. Vraag eens aan uw buren hoe zij erover denken. Hopelijk ondersteunen ze uw idee. Bespreek met het (eventueel) bestaande bestuur of er een nieuw bestuur gevormd mag worden, om de boel nieuw leven in te blazen.

Activeren, stap 2 – Voorbereiding

Bereid u eerst voor door alle belangrijke VvE-informatie te verzamelen. Denk aan de splitsingsakte en de bijbehorende reglementen, alle contracten die binnen de VvE zijn afgesloten en het overzicht van de financiën.

Activeren, stap 3 – Vorm een nieuw bestuur

Hoera! Er is een nieuw bestuur. Mijlpaal 1 is succesvol behaald. Binnen een bestuur is het nuttig een kascommissie te benoemen (voor een overzichtelijke financiële afhandeling) en misschien zelfs een technische commissie (met commissieleden die verstand hebben van techniek en onderhoud). Bekijk als bestuur of alle verzekeringen nog kloppen. En vergeet de nieuwe VvE niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Activeren, stap 4 – Interesse wekken bij mede-eigenaren

Zo! De basis is er. Licht alle betrokken huiseigenaren in over het nieuwe bestuur en laat een enquête rondgaan om de interesse voor bepaalde onderwerpen te peilen. Geef alle VvE-leden een podium waarop ze hun opinie kunnen uiten. Heeft u in kaart kunnen brengen wat iedereen belangrijk vindt? Zet dan deze specifieke punten hoog op de agenda van de eerstvolgende vergadering.

Activeren, stap 5 – Uitnodigen voor de vergadering

Nodig alle VvE-leden ruim twee weken van tevoren uit voor de vergadering. Verstuur de uitnodiging samen met de vergaderagenda. Zorg ervoor dat alle vergaderingen worden vastgelegd in de notulen. Verspreid de notulen onder de huiseigenaren. Plaats in de notulen en de begeleidende brief/mail ook de data voor de volgende vergaderingen. Vergader minimaal één keer per jaar.

 

Heeft u meer hulp nodig bij het activeren van uw VvE of zoekt u ondersteuning bij vergaderingen of technisch beheer? JHK Vastgoedmanagement helpt u graag! Lees ook ons artikel over de nadelen van een slapende VvE