Tag Archief van: duurzaam

In 2020 geen BTW afdragen over teruggeleverde stroom

Wie als VvE stroom van zonnepanelen teruglevert aan het net, moet daarover BTW afdragen en dus een BTW-administratie bijhouden. Goed nieuws: vanaf 1 januari 2020 hoeft dat niet meer van de Belastingdienst. VvE’s hoeven geen BTW meer te betalen over de teruglevering en saldering, en ook de administratie vervalt. Door een aanpassing in de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) komen ook VvE’s namelijk in aanmerking voor de BTW vrijstelling voor kleine ondernemers, mits de BTW onder de 1345 euro per jaar blijft. Of Verenigingen van Eigenaren ook de BTW bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen mogen gaan terugvragen, is nog niet bekend.

Bent u als VvE geïnteresseerd in verduurzamen, lees dan ook onze artikelen over zonnepanelen, salderen en de energiebespaarlening.

 

Het klimaatakkoord en uw VvE


Het klimaatakkoord dat 21 december werd gepresenteerd, staat bol van de goede voornemens en mooie plannen. Zo moeten alle gemeenten in 20121 bekendmaken wanneer welke wijk van het gas af gaat. De belasting op gas gaat omhoog, het elektriciteitstarief omlaag. Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn, er komen meer grote windmolenparken op zee en er komen meer zonnepanelen op daken. Maar wie de kosten gaat dragen, blijft helaas onduidelijk. Een advies had Premier Rutte wel: “we zullen de logische momenten in het leven moeten aangrijpen, als we toch al grote investeringen doen.” En die heeft u als verstandige VvE natuurlijk in uw MJOP staan. U heeft dus een streepje voor op particuliere woningeigenaren, ook als het gaat om schaalvoordelen. En om subsidie!  

Subsidie voor VvE’s

Wilt u gaan verduurzamen? VvE’s kunnen met subsidie via de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) een energieadvies krijgen. Dit kan in combinatie met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor minimaal 2 energiebesparende maatregelen voor verduurzaming van hun gebouw(en). Advies moet u voorschieten, maar voor het nemen van energiebesparende maatregelen verleent RVO.nl subsidie voordat de maatregelen genomen worden. Het gemiddelde subsidiebedrag per koopwoning is maximaal €20.000. Oók in 2019, besloten de Eerste en Tweede Kamer op 18 december.

Miljoenen beschikbaar

Het potje is dan ook nog lang niet leeg: van de €12 miljoen voor energiebesparende maatregelen is pas eenderde uitgegeven. En van de 2 miljoen die gereserveerd is voor advies, MJOP en procesbegeleiding is pas €158.000 uitgekeerd. Het indienen van een aanvraag kost tijd en aandacht, maar het levert ook het nodige op. Voor uw VvE en voor het milieu. Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt krijgen? De Rekentool_SEEH_1.32 geeft inzicht.

Meer weten?

Onze adviseurs leveren u graag de benodigde gegevens voor uw formulier. En ook voor een MJOP kunt u uiteraard bij ons terecht. De Rijksoverheid heeft voor VvE’s deze handige infographic: http://infographics.rvo.nl/subsidievoorvve/

 

Lage Land/Prinsenland wordt de woonwijk van de toekomst

Woonstad Rotterdam is er al behoorlijk druk mee: de Next Generation Woonwijk. Het begrip komt uit de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een plan waarin allerlei partijen samenwerken om onze regio en economie klaar te stomen voor een duurzame toekomst. En daar hoort wonen bij. De corporatie heeft de wijk Prinsenland/Lage Land aangewezen als pilot. Maar wat is nou zo’n Next Generation Woonwijk? En wat heeft u er als VvE mee te maken?

Roadmap Next Economy

De Roadmap Next Economy richt zich onder andere op minder en schonere energie, het verminderen van afval en een inclusieve en productieve maatschappij. Zeven pilotgemeenten binnen de Metropoolregio werken samen aan de Next Generation woonwijk. Het doel is om oudere wijken, met de nodige inspanning van verschillende partijen, om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. En dus te zoeken naar oplossingen voor duurzaamheid, klimaat en vergrijzing.

De woonwijk van de toekomst

Bestaande woonwijken moeten toekomstbestendige woongebieden worden, bijvoorbeeld door technologische en sociale oplossingen. Door innovaties als energieneutrale of zelfs (op termijn) energie producerende gebouwen wordt het leven in de wijk aangenamer gemaakt en kunnen de woonkosten omlaag. En door sensoren en domotica kunnen oudere mensen langer comfortabel en verantwoord thuis blijven wonen. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van digitale wijkplatforms waarmee bewoners zelf de deeleconomie vormgeven en aan toegankelijke en schone transportvoorzieningen voor iedereen. Als eerste pilot wordt door woningcorporatie Woonstad gewerkt aan een businesscase voor Rotterdam Prinsenland.

Elementen van de Next Generation Woonwijk – Woonstad

Next Generation Woonwijk Prinsenland/Lage land

Woonstad Rotterdam en de gemeente gaan dit soort projecten in het Lage Land en Prinsenland projecten uitvoeren. De partijen “zijn daarbij gefocust op nieuwe vormen van samenwerking, het faciliteren van pilots, en (sociale) experimenten. Het is de bedoeling dat deze elkaar onderling versterken.”, aldus de website van Woonstad.

Businesscase

In de eerste fase van het project, afgelopen najaar, is met het oog op het EU Regionaal Investeringsplatform, gewerkt aan een businesscase. Op basis van de specifieke kenmerken van de wijk zijn vijf thema’s benoemd. Tegelijkertijd is gewerkt aan het opzetten van een programma van projecten en activiteiten. Zo worden flats energiezuiniger gemaakt en worden er tegelijkertijd maatregelen getroffen om bewoners langer thuis te laten wonen. Ook wordt er gestuurd op het opvangen van water, door minder tegels in de tuinen en regentonnen. De corporatie zoekt nog een lokale partij die deze tonnen kan maken.

Waar gaat het geld heen?

Er wordt ook geprobeerd om initiatieven qua planning en qua inzet en geldstromen op elkaar aan te laten sluiten. Want een investering van bewoners in een groen dak, betekent minder kosten voor de gemeente/waterschap (minder afvoer van water). Ook het verenigen van bewoners in bijvoorbeeld energie coöperaties gaat niet vanzelf. Woonstad probeert om projecten van de grond te krijgen en het EU Regionaal Investeringsplatform te bewegen om financiële ondersteuning te geven voor de integrale aanpak in Prinsenland-Lage Land. Lukt dat, dan biedt dat grote kansen voor de rest van Rotterdam en de regio. En dus ook voor uw VvE.

 

Bronnen/meer informatie:

Woonstad Rotterdam

Roadmap Next Economy

https://roadmapnexteconomy.com/project/nextgenerationwoonwijken/

https://roadmapnexteconomy.com/next-generation-woonwijk/

https://mrdh.nl/project/next-generation-woonwijken

 

Salderen zonne-energie mag tot 2023

Heeft u zonnepanelen? Dan mag u langer voor hetzelfde tarief stroom terug blijven leveren aan het net. De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft namelijk ongewijzigd tot 2023. Dat schrijft Minister Kamp woensdagmiddag naar de Tweede Kamer. De regeling wordt met 3 jaar verlengd tot 2023. Wat er daarna met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het volgend kabinet.

Het biedt eigenaren van zonnepanelen in elk geval meer tijd om die terug te verdienen en om over te stappen op de slimme meter die nodig is voor alternatieve manieren van stroom verrekenen. Volgens netwerkbeheerders heeft in 2020 pas 80% van alle huishoudens een slimme meter.

 

Lees hier de kamerbrief-salderings-regeling

Zonnepanelen voor uw VvE

Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder de overheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei. Zij investeren fors in energiebesparing en schone, hernieuwbare energie. Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water – bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten. Het wordt binnen het akkoord ook voor woningeigenaren aantrekkelijk gemaakt om samen met de VvE energie op te wekken.

Weg met gas

Dat is goed nieuws, want in 2035 moeten alle woningen ‘fossielvrij’ zijn, is het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Geen gas meer dus voor warm water, verwarming en het fornuis. Dat klinkt ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. In Nederland zijn duizenden experts dagelijks bezig met de energietransitie. Netbeheerders plannen ver vooruit en zijn nu al oplossingen aan het testen. Voor VvE’s zijn zonnepanelen nu al een interessante optie. Via dit Rekenmodel voor VvE’s wordt duidelijk hoeveel goedkoper zonne-stroom is. De precieze besparing wordt uitgerekend in de offerte van de zonnepaneel-leverancier.

Zonnepanelen voor VvE’s

Maar bij een VvE delen alle eigenaren samen het dak. Soms alleen de zeggenschap, soms ook het eigendom. Voor het plaatsen van een installatie is op zijn minst goedkeuring nodig van de VvE. En wie de stroom wil verdelen, komt nog andere uitdagingen tegen. Oplossingen zijn er ook. Zoals de postcoderoos of salderen.

Postcoderoos

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. Dat is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (met dezelfde vier cijfers). Kiest u voor de postcoderoos, dan wordt het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit (=tot 10.000 kWh) voor de gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie verlaagd tot vrijwel nul. De verlaging van het tarief geldt voor de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Kijk voor meer informatie op www.hieropgewekt.nl. Met de aansluitcalculator van netbeheerder Liander kunt u berekenen hoe de Postcoderoos regeling voor uw VvE uitpakt.

Salderen met stroomverdeler

Energiebedrijven zijn verplicht om voor alle elektriciteit die een huishouden met zonnepanelen aanlevert het geldende stroomtarief te vergoeden (inclusief energiebelasting en btw) voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het eigen verbruik. Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt ook voor verenigingen van eigenaren. Er wordt dan gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik. Als individuele leden willen salderen, dan moet een stroomverdeler worden gebruikt. Die verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen. Google ‘stroomverdeler zonnepanelen‘ voor diverse aanbieders.

Wij wensen u zonnige tijden!

 

Groen VvE beheer

JHK vve beheer rotterdam juliette van der kolkPaars en groen – of het een mooie combinatie is, betwijfelen we. Toch gaan we bij JHK Vastgoedmanagement voor groen. Voor het fatsoenlijk en zorgvuldig omgaan met mens en milieu. Zo gebruiken we onze theezakjes standaard twee keer, lunchen we meestal biologisch en scheiden we ons afval. Om te beginnen dan.

Want de grootste besparing die wij als VvE beheerder kunnen realiseren, ligt op het gebied van papier en inkt. Printjes dus. Daarom versturen we stukken zoveel mogelijk digitaal via ons VvE informatiesysteem Twinq en nemen we een beamer mee naar VvE-vergaderingen. Zo besparen we al vele printjes. Ook op ons eigen kantoor gaan we voor papierloos: we zijn ver gevorderd met het digitaliseren van ons lopende archief. Dat scheelt niet alleen papier, maar ook ruimte, in totaal 24 meter. Bovendien is de informatie zo veiliger, want digitaal gebackupt en alleen toegankelijk met een wachtwoord.

Laadpaal en VvE

laadpaal vve parkeergarageElektrisch autorijden wordt steeds populairder. Mede dankzij de overheidssubsidies gaan de hybrides en elektrische voertuigen als warme broodjes over de toonbank. In 2013 zijn er 22.415 personenauto’s met een stekker verkocht. Maar die auto’s moeten ook worden opgeladen. En dan liefst voor de deur. Maar waar laat u als appartement bewoner de laadpaal?

Een laadpaal in uw parkeergarage?

Wie een eigen oprit heeft, zet daar gemakkelijk zijn eigen laadpaal neer. Maar bewoners van een VvE hebben geen privé terrein met volle zeggenschap daarover, wel een onderdeel daarvan, zoals een parkeerplaats. Veel VvE’s zitten alleen niet echt te wachten op een laadpunt op gemeenschappelijk terrein of in de parkeergarage.

Individueel afrekenen

Toch is in goed overleg de realisatie van een laadpunt op een VvE-terrein eenvoudiger dan vaak wordt gedacht. En met wat flexibiliteit blijven ook de kosten beperkt. Een intelligente laadpaal houdt bijvoorbeeld zelf het verbruik per gebruiker bij en kan dus gedeeld worden met meerdere gebruikers. Zij rekenen elk afzonderlijk hun kosten af met de VvE. Maar ook met een eenvoudige meter tussen stopcontact en oplaadpunt komt u al een heel eind.

Toestemming nodig

Over de installatie van een laadpaal, individueel (eigen kosten) of gezamenlijk (gedeelde kosten), moet worden gestemd in de VvE. Voor een individuele plaatsing is een gewone meerderheid van stemmen voldoende, voor een gezamenlijke een quorum of 2/3 meerderheid. Raadpleeg ook altijd de splitsingsakte voor meer informatie.

Meer weten? Bel ons of bekijk een handige brochure met stappenplan op www.nederlandelektrisch.nl/vve.