Tag Archief van: energie

Heeft uw VvE al Nul op de Meter?

Het Nationaal Energiebespaarfonds draagt bij

Is uw complex aan renovatie toe? Kijk dan eens of u dat kunt combineren met het verduurzamen of zelfs energieneutraal maken van uw complex. Want dan kunt u gebruik maken van een Energiebespaarlening en diverse subsidies. Bovendien kunnen de leden van uw VvE flink besparen op energiekosten.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is onder meer bestemd voor de warmteterugwin-installaties en isolerende maatregelen aan de schil van het gebouw. U kunt maximaal € 25.000 per appartementsrecht lenen, en € 5.000.000,- in totaal. De looptijd van een Energiebespaarlening is 10 of 15 jaar, u kunt boetevrij vervroegd aflossen en de rente start bij 2,6% (looptijd 10 jaar). U kunt de lening wellicht aanvullen met gemeentelijke subsidies.

NoM-ready

Wie nu renoveert, kan het complex ‘NoM- ready’ maken. Dit betekent dat alle maatregelen die genomen worden al aan de normen van ‘Nul-op-de-Meter’ voldoen. Als CV ketels dan vervangen moeten worden, kan worden overgestapt op een warmtepomp en zonnepanelen.

Nog € 100 miljoen beschikbaar

Het Nationaal Energiebespaarfonds meldt dat het totaalbedrag aan verstrekte Energiebespaarleningen in 2017 opnieuw is verdubbeld. Inmiddels is € 135 miljoen van de beschikbare € 300 miljoen aan Energiebespaarleningen verstrekt, waarvan ruim € 20 miljoen aan 62 VvE’s.

Op is op

De organisatie kan nog tot uiterlijk 2021 Energiebespaarleningen verstrekken, maar op is op. Naar verwachting is in de loop van 2019 de pot leeg. Al 85 VvE’s hebben een Energiebespaarlening aangevraagd voor een totaalbedrag van € 60 miljoen en particulieren voor € 5 miljoen. Deze aanvragen zijn in behandeling.

Wilt u een Energiebespaarlening aanvragen? Doe dit dan zo snel mogelijk. Het Nationaal Energiefonds heeft accountmanagers in dienst om VvE’s te helpen bij het financieringsproces.

 

 

Brrr, de Warmtewet!

warmtewet vve vereniging van eigenarenOp 1 januari 2014 trad de Warmtewet in werking. Deze wet moet kleinverbruikers beschermen tegen hoge tarieven van leveranciers. Heeft u als VvE niets mee te maken, dacht u? Dat is helaas niet waar. Tenminste, niet als u als VvE blok- of collectieve verwarming doorlevert.

 

Alle complexen met een collectieve CV-installatie (zoals blokverwarming), koeling en/of warmwater moesten op 1 januari 2014 uitgerust zijn met de nodige meetapparatuur. Bovendien dient er vanaf 31 december 2014 afgerekend te worden op basis van werkelijk verbruik. En verder moet de VvE nog voldoen aan een aantal eisen.

De VvE moet zich om te beginnen melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als leverancier. De kosten en opbrengsten die te maken hebben met de levering van warmte moeten inzichtelijk in de boekhouding worden gemaakt. De VvE moet leveringsovereenkomsten opstellen met afnemers van de warmte, storingen bijhouden en minimaal eens per jaar een volledige en gespecificeerde nota aan alle aangesloten verbruikers versturen. En of u zich daarbij wel wilt houden aan het aanstaande prijsplafond voor warmtelevering.

Uw VvE en de warmtewet

Een behoorlijke operatie dus, die Warmtewet. Via www.warmtemetingverplicht.nl kunt u nakijken of uw VvE er klaar voor is. Ook handig is de Handreiking Warmtewet van Aedes, net als de site van de Autoritieit Commerciele Markt (ACM). Let wel op voor u gaat investeren: de minister gaat de volledige Warmtewet herzien. De vernieuwde wet zal naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het is dus nog onzeker aan welke verplichtingen VvE’s exact zullen moeten voldoen. De minister heeft de ACM daarom gevraagd in handhaving daarmee rekening te houden.

Wilt u als klant van JHK meer weten of heeft u hulp nodig? Bel ons gerust, wij zijn inmiddels ook behoorlijk ingevoerd in de materie.

Laadpaal en VvE

laadpaal vve parkeergarageElektrisch autorijden wordt steeds populairder. Mede dankzij de overheidssubsidies gaan de hybrides en elektrische voertuigen als warme broodjes over de toonbank. In 2013 zijn er 22.415 personenauto’s met een stekker verkocht. Maar die auto’s moeten ook worden opgeladen. En dan liefst voor de deur. Maar waar laat u als appartement bewoner de laadpaal?

Een laadpaal in uw parkeergarage?

Wie een eigen oprit heeft, zet daar gemakkelijk zijn eigen laadpaal neer. Maar bewoners van een VvE hebben geen privé terrein met volle zeggenschap daarover, wel een onderdeel daarvan, zoals een parkeerplaats. Veel VvE’s zitten alleen niet echt te wachten op een laadpunt op gemeenschappelijk terrein of in de parkeergarage.

Individueel afrekenen

Toch is in goed overleg de realisatie van een laadpunt op een VvE-terrein eenvoudiger dan vaak wordt gedacht. En met wat flexibiliteit blijven ook de kosten beperkt. Een intelligente laadpaal houdt bijvoorbeeld zelf het verbruik per gebruiker bij en kan dus gedeeld worden met meerdere gebruikers. Zij rekenen elk afzonderlijk hun kosten af met de VvE. Maar ook met een eenvoudige meter tussen stopcontact en oplaadpunt komt u al een heel eind.

Toestemming nodig

Over de installatie van een laadpaal, individueel (eigen kosten) of gezamenlijk (gedeelde kosten), moet worden gestemd in de VvE. Voor een individuele plaatsing is een gewone meerderheid van stemmen voldoende, voor een gezamenlijke een quorum of 2/3 meerderheid. Raadpleeg ook altijd de splitsingsakte voor meer informatie.

Meer weten? Bel ons of bekijk een handige brochure met stappenplan op www.nederlandelektrisch.nl/vve.

Voordelig lenen voor energie besparen

Goed nieuws voor VvE’s die duurzamer willen worden, maar daarvoor nog niet de middelen in huis hebben. Minister Blok schrijft aan de Kamer dat het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), naast leningen aan particulieren, ook leningen gaat aanbieden aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor energie besparende maatregelen. (Bekijk de brief) Op 8 juni 2015 is het NEF hiermee van start gegaan.

VvE’s vanaf 10 appartementen kunnen een lening vragen van maximaal 25.000 euro per appartement en maximaal vijf miljoen euro per complex. Dit bedrag moet tegen een vaste rente binnen 10 of 15 jaar worden terugbetaald. De kredietwaardigheid van de VvE wordt getoetst. Zo hoeft u niet langer jaren te sparen voordat energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen en de energierekening omlaag kan worden gebracht.

De minister overweegt nog of en hoe een separaat fonds voor VvE’s kan bijdragen aan het ontstaan van een reguliere markt voor leningen aan VvE’s voor energie besparende maatregelen.