Tag Archief van: financieel beheer

VvE’s moeten meer sparen en mogen meer lenen

De overheid wil het functioneren van VvE’s verbeteren en daarmee het onderhoud aan appartementencomplexen. Hoog nodig, want uit onderzoek blijkt dat de helft van de VvE’s nu te weinig spaart voor het benodigde onderhoud en geplande vernieuwingen. De ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) hebben daarom een plan naar de Tweede Kamer gestuurd, waarmee zij het voor VvE’s makkelijker te maken om geld te lenen voor bijvoorbeeld het noodzakelijk onderhoud en/of verduurzaming van het complex. VvE’s worden bovendien verplicht om een minimale jaarlijkse reservering voor onderhoud aan te houden.

Verplichte jaarlijkse reservering

Die jaarlijkse reservering moet minimaal de kosten van uitvoering van het MJOP dekken. Dat MJOP mag maximaal 5 jaar oud zijn en moet betrekking hebben op een periode van tenminste 10 jaar. Het is ook toegestaan om (minmaal) 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te reserveren.

Geld lenen als VvE

VvE’s kunnen binnen het nieuwe voorstel ook makkelijker leningen aangaan, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van het complex of onverwachte kosten. De lening wordt als het ware verdeeld over de leden: elk lid van de VvE is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn of haar aandeel in de lening en mag die (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij verkoop gaat het betreffende deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

Ingangs- en overgangstermijn

Op 30 mei 2016 is het voorstel tot wetswijziging aangeboden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de wetswijziging na de parlementaire behandeling op 1 januari 2017 in werking zal treden. Voor VvE’s die op dat moment nog niet jaarlijks storten in een reservefonds, geldt een overgangstermijn van 3 jaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of deskundig advies over uw MJOP of financiën? Neem gerust contact met ons op!

 

 

 

Kascommissie, onmisbaar binnen uw VvE

Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt maar weer eens hoe belangrijk een goed functionerende en correct samengestelde kascontrole commissie is. Bestaat de commissie namelijk niet uit de minimaal vereiste twee VvE-leden, dan mogen zij niet adviseren over de goedkeuring van de jaarstukken. En zonder dat advies kunnen de stukken niet worden goedgekeurd. De VvE zal dan een accountant moeten inhuren. Een dure grap, waar de meeste VvE’s niet op zitten te wachten. Deel dus tijdig een motiverend en gratis schouderklopje uit aan uw kascommissie. Ze besparen u veel geld en gedoe!

De kascontrole commissie of kascommissie, er wordt binnen VvE’s soms wat makkelijk over gedacht. En inderdaad, het is geen dagtaak, maar wel belangrijk. Want de kascommissie gaat over het geld en beoordeelt het financiële beleid van het bestuur. Bovendien maakt het advies van de kascommissie deel uit van (de totstandkoming van) het besluit tot goedkeuring van de jaarstukken. Ook als er een professioneel en financieel deskundig beheerder is. Een goede en complete kascommissie is dus van groot belang.

Wat doet een kascommissie?

De commissie adviseert de Vergadering van Eigenaars om de financiële stukken goed of af te keuren. De commissie geeft verder advies om wel of geen decharge te verlenen aan het bestuur. Met dit decharge voorkomt de VvE dat een bestuur tot in lengte van jaren aansprakelijk blijft voor het gevoerde financiële beheer. Bij het verlenen van decharge neemt de Vergadering de verantwoordelijkheid voor de jaarstukken over.

Wettelijke eisen

De kascontrole commissie van de VvE moet uit minimaal twee personen bestaan die beiden lid zijn van de VvE. Voldoet uw kascontrole commissie niet aan deze eisen, dan mogen de jaarstukken niet goedgekeurd worden, tenzij u een accountant of raad van commissarissen heeft. En dat is vaak een dure grap.

Kascontrole VvE gemakkelijker door digitalisering

Maak het uw kascontrole commissie dus zo goed mogelijk naar de zin en hun werk zo makkelijk mogelijk. Wij helpen daarbij, want bij JHK Vastgoedmanagement vindt de kascontrole digitaal plaats. Dat hoeft niet te wachten tot het einde van het boekjaar: de kascommissie heeft het gehele jaar inzicht in de financiële administratie van de VvE.

Financieel beheer van uw VvE

Financieel beheer, wat is dat eigenlijk?

Begrotingen, spaarrekeningen en betalingen – in een Vereniging van Eigenaren gaan vaak grote bedragen om. Dan is het fijn om een betrouwbare beheerder te hebben die niet alleen het grotere geheel in de gaten houdt, maar ook op de kleintjes let. JHK Vastgoedmanagement zorgt voor het betalen van facturen, het innen van de ledenbijdragen en het opstellen van de jaarrekeningen – financieel beheer dus. En via het online informatiesysteem Twinq is ook uw financiële administratie altijd inzichtelijk. Financieel beheer valt bij JHK binnen het basispakket. Kiest uw Vereniging van Eigenaren voor financieel beheer door JHK Vastgoedmanagement, dan kunt u het volgende verwachten:

1. Opstellen van de conceptbegroting en berekenen van ledenbijdrage.
2. Administratie en incasso van de bijdragen.
3. Signaleren en oplossen van betalingsachterstanden.
4. Beantwoorden van vragen van leden over de te betalen bijdragen.
5. Beheren en administreren bankrekening(en) van de VvE.
6. Betalingen namens de VvE verzorgen en verwerken.
7. Vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging.
8. Jaarstukken en informatie daarover verstrekken aan de kascontrolecommissie.
9. Verrekenen van het voordelig/nadelig exploitatiesaldo.
10. Bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties.
11. Verwerken, verwelkomen en informeren van nieuwe leden van de VvE.
12. Opvragen en afhandelen van offertes voor schade-/brandverzekering van het complex en wettelijke aansprakelijkheid.