Tag Archief van: huishoudelijk reglement

De vlag uit in de VvE

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag komen heel dichtbij. En sommige mensen steken dan graag de vlag uit, al dan niet met wimpel. Mag dat eigenlijk zomaar binnen een Vereniging van Eigenaren?

Een VvE mag bepaalde decoraties verbieden aan de buitenkant van een woning. Sommige VvE’s hebben strenge regels op dat gebied. Binnen sommige VvE’s is het  bevestigen van een vlaggestokhouder zelfs gewoon verboden.

Sommige VvE’s hebben een gezamenlijke vlaggenmast, waarop op hoogtijdagen de vlag wordt gehesen volgens vaste afspraken. Op andere complexen, zoals de Rotterdamse Statendam, wappert permanent een vlag. Wilt u echter als individuele appartementseigenaar een vlaggenstokhouder bevestigen aan de buitengevel van uw appartement, dan brengt u daarmee wijzigingen aan aan gemeenschappelijke delen en daarvoor is toestemming van de vergadering vereist. Lukt dat niet voor volgende week, of wilt u het traject hoe dan ook niet in, dan loont het wellicht de moeite om eens een watersportwinkel te bezoeken. Veel vlaggenstokhouders voor boten zijn verwijderbaar en passen ook op een balkonhek.

Goed om te weten: Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. U mag als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Er is een vlaginstructie, maar het volgen daarvan is niet verplicht.

 

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Hoe prachtig en indrukwekkend ze ook mogen zijn, de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans wil dat krokodillen, dwergboa’s, cobra-achtigen en meerdere soorten leguanen verboden als huisdieren. “Een krokodil hoort niet in de huiskamer”, stelt Eerdmans. “Een klein en jong reptiel wordt groter, ouder en duurder dan verwacht. Ze moeten met levende dieren worden gevoerd. Ook kunnen ze gevaarlijk zijn.” Hij krijgt bijval van achttien collega-wethouders. Er moet zo snel mogelijk een lijst komen waarop duidelijk staat welke reptielen als huisdier mogen worden gehouden en welke niet.

Huisdieren verbieden

Wilt u niet wachten op de gemeente? Een VvE mag in het huishoudelijk reglement (mits het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe biedt) ook het gebruik van de privé-gedeelten van woning regelen en huisdieren zelfs verbieden, bepaalde de rechtbank Breda al in 2008. Zo’n huisdierenverbod moet dan wel noodzakelijk zijn om het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex te beschermen. En het geldt niet voor de eigenaren die al huisdieren hadden toen het reglement werd aangepast, al kan het wel zo worden geregeld dat zij geen nieuw huisdier mogen aanschaffen.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144058/Een-krokodil-hoort-niet-in-de-huiskamer

Appartement verhuren binnen een VvE

Appartement verhuren binnen een VvE

Voor wie tijdens de vakantie aan zijn of haar appartement wil verdienen, is Airbnb een aantrekkelijke optie. Tienduizenden Nederlanders verhuren hun huis aan toeristen, vooral in de grote steden. Ook huizenruil is populair. Steeds meer gemeenten staan deze vorm van verhuur toe. Maar een vergunning van de gemeente betekent nog niet dat een appartement werkelijk verhuurd mág worden. Daarvoor is namelijk ook vaak toestemming van de bank en van de VvE nodig. En uw buren zijn wellicht niet zo happig op toeristen in uw woning.

Juridisch

In het voorjaar van 2016 behandelde de rechtbank Amsterdam een zaak waarin in het splitsingsreglement het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in het privé gedeelte, waaronder het exploiteren van het appartement als pension of kamerverhuurbedrijf, verbood. In de Vergadering van Eigenaars was echter toestemming gegeven om de woning tijdens een proefperiode te verhuren. Andere appartementseigenaren wilden dat besluit nietig laten verklaren. Zij kregen van de kantonrechter gelijk. Volgens de rechter is Airbnb een soort parttime pension en – dus – een bedrijf. En omdat dat in de splitsingsakte verboden was, mocht de vergadering er geen toestemming voor geven.

Mogelijkheden

De enige optie die u en een VvE in een dergelijk geval rest, is wijziging van de splitsingsakte. Blijf ook dan alert: als de akte van splitsing verhuur of ruil wel toestaat, dan moeten de eigenaar en de tijdelijke bewoner meestal een ondertekende gebruikersverklaring aan het bestuur verstrekken. Daarin staat bijvoorbeeld dat de tijdelijke bewoner zich houdt aan alle regels binnen de VvE.

Fijne vakantie!

Parket- of laminaatvloer leggen appartement

Wilt u in uw appartement een harde vloer leggen, zoals parket of laminaat? Neemt u voor aankoop en leggen eerst contact op met de beheerder of het bestuur van de VvE. Er zijn op dit gebied ongetwijfeld bepalingen waaraan voldaan moet worden, bijvoorbeeld over het aantal decibel (contact-)geluid bij de onderburen en geluidsreducerende ondervloeren. Bedenkt u daarbij dat bij overlast de VvE kan besluiten dat de vloer verwijderd moet worden. Los van de regels, is het vriendelijk naar uw buren om te zorgen voor een goede geluiddemping.

Wilt u meer weten over geluidshinder? Bezoek dan de site van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Huishoudelijk Reglement VvE

huishoudelijk reglement of regelement vve

U wilt een parkiet, mag dat? En parket? Check altijd het Huishoudelijk Reglement voor de praktische huisregels in uw complex. Dat gaat namelijk niet alleen over de gemeenschappelijke delen, maar ook over wat u in uw eigen huis wel en niet mag. Het Huishoudelijk Reglement is aanvullend op de splitsingsakte.

In het document worden vaak regels gesteld over de manier waarop de appartementen gebruikt worden en hoe omgegaan wordt met gemeenschappelijke delen van het complex. Ook de inrichting van het bestuur kan aan de orde komen. Andere zaken niet. Gebeurt dat toch, of zijn bepalingen in het Huishoudelijk Reglement in strijd met de splitsingsakte, dan zijn deze bepalingen nietig of vernietigbaar.

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd in een vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Bewoners die zich niet aan de afspraken houden en daardoor anderen hinderen, kunnen uiteindelijk zelfs de toegang tot hun appartement worden ontzegd. Een verstandig VvE-lid leest het dus regelmatig een keertje na.

Zie ook de korte uitleg in ons VvE ABC.