Tag Archief van: kascommissie

Kascommissie, onmisbaar binnen uw VvE

Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt maar weer eens hoe belangrijk een goed functionerende en correct samengestelde kascontrole commissie is. Bestaat de commissie namelijk niet uit de minimaal vereiste twee VvE-leden, dan mogen zij niet adviseren over de goedkeuring van de jaarstukken. En zonder dat advies kunnen de stukken niet worden goedgekeurd. De VvE zal dan een accountant moeten inhuren. Een dure grap, waar de meeste VvE’s niet op zitten te wachten. Deel dus tijdig een motiverend en gratis schouderklopje uit aan uw kascommissie. Ze besparen u veel geld en gedoe!

De kascontrole commissie of kascommissie, er wordt binnen VvE’s soms wat makkelijk over gedacht. En inderdaad, het is geen dagtaak, maar wel belangrijk. Want de kascommissie gaat over het geld en beoordeelt het financiële beleid van het bestuur. Bovendien maakt het advies van de kascommissie deel uit van (de totstandkoming van) het besluit tot goedkeuring van de jaarstukken. Ook als er een professioneel en financieel deskundig beheerder is. Een goede en complete kascommissie is dus van groot belang.

Wat doet een kascommissie?

De commissie adviseert de Vergadering van Eigenaars om de financiële stukken goed of af te keuren. De commissie geeft verder advies om wel of geen decharge te verlenen aan het bestuur. Met dit decharge voorkomt de VvE dat een bestuur tot in lengte van jaren aansprakelijk blijft voor het gevoerde financiële beheer. Bij het verlenen van decharge neemt de Vergadering de verantwoordelijkheid voor de jaarstukken over.

Wettelijke eisen

De kascontrole commissie van de VvE moet uit minimaal twee personen bestaan die beiden lid zijn van de VvE. Voldoet uw kascontrole commissie niet aan deze eisen, dan mogen de jaarstukken niet goedgekeurd worden, tenzij u een accountant of raad van commissarissen heeft. En dat is vaak een dure grap.

Kascontrole VvE gemakkelijker door digitalisering

Maak het uw kascontrole commissie dus zo goed mogelijk naar de zin en hun werk zo makkelijk mogelijk. Wij helpen daarbij, want bij JHK Vastgoedmanagement vindt de kascontrole digitaal plaats. Dat hoeft niet te wachten tot het einde van het boekjaar: de kascommissie heeft het gehele jaar inzicht in de financiële administratie van de VvE.