Tag Archief van: kennisbank

Basiskennis: Wat doet de kascommissie?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat uit een vergadering van eigenaren (de leden), een bestuur en commissies. Een kascommissie is belangrijk en verplicht. De kascommissie moet jaarlijks worden benoemd door de vergadering van eigenaars. De leden van een kascommissie moeten onafhankelijk zijn. Dus:

  • Leden uit het bestuur van de vereniging mogen niet in de kascommissie.
  • Personen die actief zijn in een andere commissie binnen de VvE mogen niet in de kascommissie.
  • De kascommissie mag zelf geen uitgaven doen.

Vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Deze leden van de kascommissie moeten de jaarrekening van de VvE controleren. Dat moet goed gebeuren, want VvE’s hebben vaak behoorlijke bedragen op de bank. En op het geld van de eigaren moet natuurlijk goed worden gepast. Leden kunnen fouten in de jaarrekening namelijk flink in de portemonnee voelen. Net als fraude. De kascommissie onderzoekt de cijfers en brengt advies uit aan de vergadering van eigenaars. In elk geval over de jaarstukken, maar de kascommissie mag ook (ongevraagd) adviseren over debiteurenbeheer, contracten met leveranciers of het vullen van het reservefonds. Het bestuur van de VvE moet de kascommissie alle informatie geven.

De controle van de kascommissie geeft leden zekerheid dat de jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële situatie. Een goede kascommissie is dus belangrijk. Maar voor de meeste kascommissieleden is het controleren van jaarrekeningen geen dagelijks werk. Veel VvE’s kiezen daarom voor een onpartijdige en deskundige beheerder om hen in hun werkzaamheden te ondersteunen.

Bent u lid van de kascommissie? Of heeft u vragen over de financiële situatie van uw VvE? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies. 

Basiskennis: Van wie is het spaargeld van de VvE?

Een VvE is verplicht reserves op te bouwen voor het onderhoud van het complex. Alle eigenaren sparen daar als het ware gezamenlijk voor via de VvE bijdrage. U moet bij uw belastingaangifte bovendien uw aandeel in het reservefonds opgeven in box 3. Maar vergis u niet: dat spaargeld is niet van u persoonlijk. De bijdragen aan het reservefonds horen tot de gezamenlijke schulden en kosten van de VvE en staan op een bankrekening op naam van de VvE. En daar kan niemand bij, behalve degenen die daarvoor zijn gemachtigd. De leden van de VvE kunnen de periodieke bijdragen ook niet terugkrijgen bij een verhuizing. U kunt uw aandeel in het reservefonds wel in de verkoopprijs van uw appartement opnemen. De koper hoeft over dat gedeelte van de koopprijs dan geen overdrachtsbelasting te betalen.

Kan uw VvE wel wat financieel advies gebruiken? Of heeft u vragen over het (geplande) onderhoud van uw complex? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies. 

Basiskennis: Is een VvE verplicht?

Voor starters op de woningmarkt of mensen die voor het eerst een appartement kopen komt het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren soms als een verrassing. Maar een VvE is voor een pand met daarin verschillende appartementsrechten verplicht. Het pand is namelijk juridisch gezien van alle eigenaren. En dat betekent dat ze ook de zorg voor het pand delen. Om te voorkomen dat bewoners alleen hun eigen stukje onderhouden, stelt de wet verplicht dat er een Vereniging van Eigenaren is.

De VvE onderhoudt de gemeenschappelijke ruimtes en de buitenkant van het complex. Eigenaren onderhouden de hun eigen appartement. De VvE is verplicht om een reservefonds aan te houden voor onderhoud. U betaalt als eigenaar maandelijks een bedrag waarmee de kosten voor onderhoud, verzekeringen en dergelijke worden gedekt. De Vereniging van Eigenaren kan ook de eigenaren vertegenwoordigen richting gemeente.

Een VvE wordt opgericht bij de notaris en moet ingeschreven staan bij de KvK. Alle appartementseigenaren zijn automatisch lid. Opzeggen kan dus niet. Alleen als u uw appartement verkoopt, bent geen lid meer van de Vereniging van Eigenaren.

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat uit een vergadering van eigenaren (de leden), een bestuur en commissies. Een kascommissie is belangrijk en verplicht, een technische commissie kan handig zijn bij het begeleiden en plannen van onderhoud. Veel VvE’s kiezen bovendien voor een onpartijdige en deskundige beheerder om hen in hun werkzaamheden te ondersteunen.

Loopt uw VvE niet lekker? Of heeft u vragen over het (geplande) onderhoud van uw complex? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.