Tag Archief van: nieuws

Wet functioneren VvE door de Eerste Kamer

Nieuws uit de Eerste Kamer: het wetsvoorstel van Minister Plasterk voor het verbeteren van functioneren van Verenigingen van Eigenaren is erdoor. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet straks elk jaar een bedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. Het bedrag is gebaseerd op het MJOP of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. De kamer hoopt dat VvE’s dankzij deze wet beter in staat zijn onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten.

Wilt u echt niet reserveren? Als 80% van de eigenaren akkoord is, kan een VvE afzien van de reservering. In de wet staat ook dat VvE’s geld mogen lenen. De nieuwe regels worden vanaf januari 2018 van kracht.

Meer weten over deze wet? Lees ons eerdere artikel over de Wet verbeteren functioneren VvE’s of neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

 

 

Groen VvE beheer

JHK vve beheer rotterdam juliette van der kolkPaars en groen – of het een mooie combinatie is, betwijfelen we. Toch gaan we bij JHK Vastgoedmanagement voor groen. Voor het fatsoenlijk en zorgvuldig omgaan met mens en milieu. Zo gebruiken we onze theezakjes standaard twee keer, lunchen we meestal biologisch en scheiden we ons afval. Om te beginnen dan.

Want de grootste besparing die wij als VvE beheerder kunnen realiseren, ligt op het gebied van papier en inkt. Printjes dus. Daarom versturen we stukken zoveel mogelijk digitaal via ons VvE informatiesysteem Twinq en nemen we een beamer mee naar VvE-vergaderingen. Zo besparen we al vele printjes. Ook op ons eigen kantoor gaan we voor papierloos: we zijn ver gevorderd met het digitaliseren van ons lopende archief. Dat scheelt niet alleen papier, maar ook ruimte, in totaal 24 meter. Bovendien is de informatie zo veiliger, want digitaal gebackupt en alleen toegankelijk met een wachtwoord.

Brrr, de Warmtewet!

warmtewet vve vereniging van eigenarenOp 1 januari 2014 trad de Warmtewet in werking. Deze wet moet kleinverbruikers beschermen tegen hoge tarieven van leveranciers. Heeft u als VvE niets mee te maken, dacht u? Dat is helaas niet waar. Tenminste, niet als u als VvE blok- of collectieve verwarming doorlevert.

 

Alle complexen met een collectieve CV-installatie (zoals blokverwarming), koeling en/of warmwater moesten op 1 januari 2014 uitgerust zijn met de nodige meetapparatuur. Bovendien dient er vanaf 31 december 2014 afgerekend te worden op basis van werkelijk verbruik. En verder moet de VvE nog voldoen aan een aantal eisen.

De VvE moet zich om te beginnen melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als leverancier. De kosten en opbrengsten die te maken hebben met de levering van warmte moeten inzichtelijk in de boekhouding worden gemaakt. De VvE moet leveringsovereenkomsten opstellen met afnemers van de warmte, storingen bijhouden en minimaal eens per jaar een volledige en gespecificeerde nota aan alle aangesloten verbruikers versturen. En of u zich daarbij wel wilt houden aan het aanstaande prijsplafond voor warmtelevering.

Uw VvE en de warmtewet

Een behoorlijke operatie dus, die Warmtewet. Via www.warmtemetingverplicht.nl kunt u nakijken of uw VvE er klaar voor is. Ook handig is de Handreiking Warmtewet van Aedes, net als de site van de Autoritieit Commerciele Markt (ACM). Let wel op voor u gaat investeren: de minister gaat de volledige Warmtewet herzien. De vernieuwde wet zal naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het is dus nog onzeker aan welke verplichtingen VvE’s exact zullen moeten voldoen. De minister heeft de ACM daarom gevraagd in handhaving daarmee rekening te houden.

Wilt u als klant van JHK meer weten of heeft u hulp nodig? Bel ons gerust, wij zijn inmiddels ook behoorlijk ingevoerd in de materie.

Verzekeringen: wat mag de VvE beheerder wel en niet?

Professionele VvE-beheerders staan voor een aantal uitdagingen van formaat. De verenigingen van eigenaars die zij in beheer hebben, stellen steeds hogere eisen als het gaat om pro-activiteit op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast krijgen beheerders te maken met strengere eisen op het gebied van advisering en bemiddeling in verzekeringen. Dat brengt voor hen de nodige risico’s met zich mee. Op donderdag 3 december werden ca. 220 VvE-beheerders in het Achmea Congrescentrum in Zeist bijgepraat over deze onderwerpen. Centraal Beheer stuurde hierover bijgevoegd persbericht, dat we u niet willen onthouden.

VvE beheer en verzekeringen

Het belangrijkste onderwerp wat ons betreft: de regels rond advisering en bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen zijn veranderd. Alles wat meer inhoudt dan het doorgeven van naam, adres- en telefoon/e-mailgegevens, valt onder bemiddeling en daarvoor is vanaf 24 december 2015 een vergunning verplicht. JHK Vastgoedmanagement beraadt zich nog op de situatie. Premies innen en schades afhandelen mogen we gelukkig wel zonder vergunning voor u blijven doen.

PERSBERICHT uitdagingen beheerders 3 december 2015

Artikel VvE magazine

JHK Vastgoedmanagement in VvE magazineJHK Vastgoedmanagement staat met een groot artikel in VvE magazine – vakblad voor de VvE en appartementseigenaar. We zijn, samen met voorzitter VvE Parkeren Queen of the South Ria Bloemheuvel, geïnterviewd over de brand in de parkeergarage van dit complex en vooral de rol die we als VvE beheerder hebben kunnen spelen in zowel de directe hulp als in het herstel van de parkeergarage. Daar zijn we erg trots op. En op het artikel natuurlijk ook. Lees hier de PDF: VvE_oktober15_34-35

Onderhoud Queen of the South

queen of the south onderhoud sika pro nieuws

In het Sika magazine van oktober 2015 wordt het onderhoud van de Queen of the South in Rotterdam besproken. Dit onderhoud is begeleid door JHK Vastgoedmanagement. Wilt u het magazine downloaden? Dat kan hier.