Tag Archief van: onderhoud

Wet functioneren VvE door de Eerste Kamer

Nieuws uit de Eerste Kamer: het wetsvoorstel van Minister Plasterk voor het verbeteren van functioneren van Verenigingen van Eigenaren is erdoor. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) moet straks elk jaar een bedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. Het bedrag is gebaseerd op het MJOP of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. De kamer hoopt dat VvE’s dankzij deze wet beter in staat zijn onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten.

Wilt u echt niet reserveren? Als 80% van de eigenaren akkoord is, kan een VvE afzien van de reservering. In de wet staat ook dat VvE’s geld mogen lenen. De nieuwe regels worden vanaf januari 2018 van kracht.

Meer weten over deze wet? Lees ons eerdere artikel over de Wet verbeteren functioneren VvE’s of neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

 

 

Update verkoop gemeenschappelijke tuin

gemeenschappelijke tuin vveRotterdam heeft 180 appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke tuin. Deze complexen hebben een openbaar toegankelijk binnenterrein of openbaar groen langs de buitenkant. Zo’n gemeenschappelijke tuin was eigendom van de gemeente, de VvE betaalde mee aan het beheer. Maar daar wil Rotterdam nu van af. Wat betekent dat voor uw vereniging van eigenaren?

Gemeente verkoopt gemeenschappelijke tuin

Openbaar toegankelijke tuinen worden nu stapsgewijs en tegen een redelijk tarief verkocht aan de Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Een aantal tuinen is al verkocht. Uiteindelijk wil de gemeente dat eigendom en beheer van alle gemeenschappelijk tuinen bij de VvE’s komt te liggen. De tuin wordt dan een privé-tuin, alleen bestemd voor de eigenaren of gebruikers van een appartement. Niet kopen is ook een optie. Wil de VvE de tuin niet kopen, dan neemt de gemeente de tuin volledig terug in beheer.

Toegankelijkheid en privégebruik

Het verkopen van de gemeenschappelijke tuin (of het terugnemen ervan door de gemeente) betekent dat er opnieuw gekeken wordt naar het gebruik van de tuin. Een tuin van de gemeente moet openbaar toegankelijk zijn.  Privégebruik van delen van de tuin door eigenaren is niet toegestaan. Dat geldt trouwens ook voor tuinen die door de VvE worden gekocht: de hele tuin is van alle leden.

Voordelen en nadelen

Over de aankoop van een gemeenschappelijke tuin moet een besluit genomen worden in de Algemene Ledenvergadering. De aankoop van een gemeenschappelijke tuin door uw VvE maakt er een privétuin van. Dat betekent dus dat u niet langer iedereen zomaar in uw tuin hoeft te laten. Bovendien heeft u het beheer en de inrichting ervan in eigen hand. U betaalde als VvE daarvoor al aan de gemeente, dus de onderhoudskosten hoeven niet per definitie te stijgen. Discussie over illegaal in gebruik genomen stukken tuin komt nu helaas ook voor rekening van de VvE.

 

 

De gemeente benadert de VvE over de aankoop van de gemeenschappelijke tuin. Meer informatie of verdere vragen? Mail dan naar gemeenschappelijketuinenSO@rotterdam.nl. Wilt u weten wat voor uw VvE een verstandige optie is? Of heeft u vragen over onderhoudskosten, besluitvorming of andere tuin-onderwerpen? Neem dan zeker even contact op met uw accountmanager VvE bij JHK Vastgoedmanagement!

 

Balkons en galerijen van uw VvE: zijn ze veilig?

uitkragende balkons

Heeft uw gebouw uitkragende galerijvloeren en balkons? Dan is de Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht voor 1 juli 2017 een onderzoek te laten doen naar de veiligheid.

Uitkragende galerij of balkons

Een uitkragende galerij of balkon is onderdeel van een ‘verlengde’ verdiepingsvloer: de verdiepingsvloer loopt naar buiten over in een hangende galerij of balkon. Deze worden dus niet ondersteund met bijvoorbeeld pilaren. Een constructie die gevaarlijk kan zijn, zo bleek uit het instorten van een galerij in Leeuwarden in 2011 en diverse onderzoeken daarna.

VvE moet onderzoek doen

Op 1 januari 2016 is het Bouwbesluit gewijzigd en moeten VvE’s en woningcorporaties verplicht voor 1 juli 2017 de veiligheid van uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren onderzoeken. Blijkt daaruit dat de situatie niet veilig is, dan moeten de galerijen en balkons worden verstevigd of vervangen. Onderzoek is niet vrijwillig: de gemeente kan sancties of zelfs een dwangsom opleggen als er geen onderzoek is gedaan.

Onderzoek organiseren

Heeft u in uw complex uitkragende galerijen of balkons? Dan moet een deskundig advies- of ingenieursbureau onderzoek doen naar de conditie van de vloer. Daarbij wordt (met diktemeting, metaaldetectoren, radar en een visuele controle op een opengehakte plek) gekeken naar roest/corrosie, de ligging van de wapening en de belasting. De kosten van het onderzoek variëren per complex.

 

Wilt u de galerijen en balkons laten onderzoeken? JHK Vastgoedmanagement helpt u graag bij het vinden van een betrouwbaar bureau. En ook als u twijfelt of uw complex onder de onderzoeksplicht valt, geven wij u graag advies. Daarbij geldt natuurlijk: veiligheid voor alles.

Technisch beheer

Onderhoud van appartementen is voor een Vereniging van Eigenaren een grote kostenpost. En ook al bent u zelf niet technisch onderlegd, u wilt wel dat dergelijke werkzaamheden tijdig en goed worden uitgevoerd. Vele Verenigingen van Eigenaren besteden hun technisch beheer dan ook uit aan experts, zoals die van JHK Vastgoedmanagement. De VvE beheerder zorgt dan voor:

  • 24/7 bereikbaarheid voor het doorgeven en oplossen van dringende storingen en klachten.
  • Jaarlijks inspectie van lopende bouwkundige zaken door de technisch manager en bespreken daarvan met het bestuur en/of de technische commissie.
  • Het uitzetten van reparatieverzoeken.
  • Toezicht en steekproefsgewijze controle op klein onderhoud en diensten.
  • Namens het bestuur afsluiten van onderhoudscontracten voor gemeenschappelijke installaties en voorzieningen.
  • Laten opstellen en beheren van MJOP.

Uiteraard aan de hand van een doortimmerd meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en in nauw overleg met de VvE. Technisch beheer valt bij JHK binnen het compleet ontzorgd pakket. Interesse? Neem contact op voor persoonlijk advies of vraag direct een offerte.

Onderhoud Queen of the South

queen of the south onderhoud sika pro nieuws

In het Sika magazine van oktober 2015 wordt het onderhoud van de Queen of the South in Rotterdam besproken. Dit onderhoud is begeleid door JHK Vastgoedmanagement. Wilt u het magazine downloaden? Dat kan hier.

VERPLICHTE VULLING RESERVEFONDS

vve reservefondsDe overheid maakt zich zorgen over het functioneren van VvE’s, en dan met name het onderhoud en de verduurzaming van appartementencomplexen. Daarom is er een wetsvoorstel ingediend, waarmee iedere VvE wettelijk verplicht wordt om het reservefonds te vullen. Dat mag via een jaarlijkse reservering op basis van het MJOP of door jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren. Het gaat hier om een voorstel, de internetconsultatie is gisteren gesloten. Zodra de definitieve regeling bekend is, laten wij u dit direct weten.

Bron: internetconsultatie Wet verbetering verenigingen van eigenaars, Datum: 1 oktober 2015 (Let op: wettelijke veranderingen na deze datum kunnen invloed hebben op dit artikel)