Tag Archief van: regels en reglementen

Nieuw modelreglement van splitsing

Nieuws van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) –

Op 19 december 2017 is het modelreglement van splitsing in appartementsrechten 2017 vastgesteld. Hierin zijn de laatste maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het recht meegenomen. Het nieuwe modelreglement geldt alleen voor VvE’s die na 19 december 2017 worden gesplitst. Is uw VvE eerder gesplitst, dan hoeft u dus niets te doen.

Akte van vaststelling
Op 19 december 2017 is de akte van vaststelling van het modelreglement 2017 (pdf) gepasseerd door notaris mevrouw mr. H.M. Kolster te Rotterdam. Het deel en nummer van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is te vinden onder aan het reglement. Het modelreglement voor ondersplitsingen en een modelakte van splitsing volgen in januari 2018.

Verbeteringen
Ziet u kansen tot verbetering in het nieuwe modelreglement? De KNB verzoekt gebruikers van het nieuwe modelreglement om wensen en mogelijke verbeteringen door te geven via info@knb.nl. Heeft u vragen over het reglement in relatie tot uw door JHK Vastgoedmanagement beheerde VvE? Neem dan rechtstreeks contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Hoe prachtig en indrukwekkend ze ook mogen zijn, de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans wil dat krokodillen, dwergboa’s, cobra-achtigen en meerdere soorten leguanen verboden als huisdieren. “Een krokodil hoort niet in de huiskamer”, stelt Eerdmans. “Een klein en jong reptiel wordt groter, ouder en duurder dan verwacht. Ze moeten met levende dieren worden gevoerd. Ook kunnen ze gevaarlijk zijn.” Hij krijgt bijval van achttien collega-wethouders. Er moet zo snel mogelijk een lijst komen waarop duidelijk staat welke reptielen als huisdier mogen worden gehouden en welke niet.

Huisdieren verbieden

Wilt u niet wachten op de gemeente? Een VvE mag in het huishoudelijk reglement (mits het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe biedt) ook het gebruik van de privé-gedeelten van woning regelen en huisdieren zelfs verbieden, bepaalde de rechtbank Breda al in 2008. Zo’n huisdierenverbod moet dan wel noodzakelijk zijn om het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex te beschermen. En het geldt niet voor de eigenaren die al huisdieren hadden toen het reglement werd aangepast, al kan het wel zo worden geregeld dat zij geen nieuw huisdier mogen aanschaffen.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144058/Een-krokodil-hoort-niet-in-de-huiskamer

Hoe een mug een olifant werd

Is het nou echt zo belangrijk dat activiteiten van een VvE volgens de juiste procedures worden uitgevoerd en dat besluiten op de juiste manier worden genomen? Ja, dit persbericht van woningcorporatie Rijswijk Wonen bewijst het.
Deze woningcorporatie is mede-eigenaar van een wooncomplex en heeft het vertrouwen in het bestuur van de VvE opgezegd. Reden: een ‘illegale’ ontmoetingsruimte in het atrium van het complex – geregeld door een voortvarend VvE bestuur dat de verplichte instemming van de ALV over het hoofd lijkt te hebben gezien. Dat ‘muggenziften’ van uw VvE beheerder kan dus grote problemen voorkomen

Balkons en galerijen van uw VvE: zijn ze veilig?

uitkragende balkons

Heeft uw gebouw uitkragende galerijvloeren en balkons? Dan is de Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht voor 1 juli 2017 een onderzoek te laten doen naar de veiligheid.

Uitkragende galerij of balkons

Een uitkragende galerij of balkon is onderdeel van een ‘verlengde’ verdiepingsvloer: de verdiepingsvloer loopt naar buiten over in een hangende galerij of balkon. Deze worden dus niet ondersteund met bijvoorbeeld pilaren. Een constructie die gevaarlijk kan zijn, zo bleek uit het instorten van een galerij in Leeuwarden in 2011 en diverse onderzoeken daarna.

VvE moet onderzoek doen

Op 1 januari 2016 is het Bouwbesluit gewijzigd en moeten VvE’s en woningcorporaties verplicht voor 1 juli 2017 de veiligheid van uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren onderzoeken. Blijkt daaruit dat de situatie niet veilig is, dan moeten de galerijen en balkons worden verstevigd of vervangen. Onderzoek is niet vrijwillig: de gemeente kan sancties of zelfs een dwangsom opleggen als er geen onderzoek is gedaan.

Onderzoek organiseren

Heeft u in uw complex uitkragende galerijen of balkons? Dan moet een deskundig advies- of ingenieursbureau onderzoek doen naar de conditie van de vloer. Daarbij wordt (met diktemeting, metaaldetectoren, radar en een visuele controle op een opengehakte plek) gekeken naar roest/corrosie, de ligging van de wapening en de belasting. De kosten van het onderzoek variëren per complex.

 

Wilt u de galerijen en balkons laten onderzoeken? JHK Vastgoedmanagement helpt u graag bij het vinden van een betrouwbaar bureau. En ook als u twijfelt of uw complex onder de onderzoeksplicht valt, geven wij u graag advies. Daarbij geldt natuurlijk: veiligheid voor alles.

Aanpassingen aan dak of gevel

U wilt een airco, afzuigkap of schotelantenne plaatsen? Let op: De gevel en het dak zijn gemeenschappelijke delen. U heeft dus toestemming van de Algemene Ledenvergadering nodig. Maak daarvoor van uw verzoek een agendapunt via de beheerder, liefst voorzien van tekeningen. Houd ook in de gaten of toestemming van de Gemeente in uw geval noodzakelijk is.

Parket- of laminaatvloer leggen appartement

Wilt u in uw appartement een harde vloer leggen, zoals parket of laminaat? Neemt u voor aankoop en leggen eerst contact op met de beheerder of het bestuur van de VvE. Er zijn op dit gebied ongetwijfeld bepalingen waaraan voldaan moet worden, bijvoorbeeld over het aantal decibel (contact-)geluid bij de onderburen en geluidsreducerende ondervloeren. Bedenkt u daarbij dat bij overlast de VvE kan besluiten dat de vloer verwijderd moet worden. Los van de regels, is het vriendelijk naar uw buren om te zorgen voor een goede geluiddemping.

Wilt u meer weten over geluidshinder? Bezoek dan de site van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Abracadabra: de splitsingsakte

splitsingsakte vve

Bouwt de buurman plots een discotheek in zijn kelder of plaatst de onderbuurvrouw een toren vol kakelende papegaaien op de galerij? In de splitsingsakte en het splitsingsreglement staat of dat zomaar kan.

De splitsingsakte

In de splitsingsakte zet de notaris zwart op wit hoe de gesplitste appartementsrechten eruit zien. Per appartement of woning is aangegeven wat de eigenaar wel en niet mag op zijn of het gedeelde terrein. Wie een VvE wil inschrijven bij de Kamer van Koophandel moet de akte kunnen laten zien. Het splitsingsreglement is onderdeel van de splitsingsakte. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel iedere huiseigenaar betaalt aan gemeenschappelijke kosten.

Ingewikkelde taal

Het is fijn om te kunnen inzien wat uw rechten alweer zijn. Notarissen maken er in de praktijk vaak een ingewikkeld verhaal van. Vooral als daar nog een aantal rectificaties in worden opgenomen. Het lijkt er soms ook op dat de ontwikkelaar vergeet dat de akte in de toekomst geraadpleegd wordt. Een wollige splitsingsakte zorgt voor miscommunicatie, waarbij de raadplegende partijen als detectives te werk moeten gaan om hun rechten op een rij te krijgen.

Notaris aansporen

Het is overal een trend. In het zakenleven, op scholen en ook bij de vereniging van eigenaren. We willen anno 2015 transparantie. We lezen in deze internettijd geen lappen tekst meer en willen direct begrijpen hoe iets in elkaar zit. Het liefst willen we er ook nog wat over te zeggen hebben. Dat kan alleen als we de situatie begrijpen. Dus wilt u een splitsingsakte waarvan u de tekst begrijpt? Spoor de notaris (en ontwikkelaar) aan een helder document te schrijven. Maak hen duidelijk dat iedereen wil begrijpen wat er staat. Vraag om Jip&Janneke-taal. Zo simpel is het. Dan kunt u die detectivehoed ook weer thuis laten.

 

Zoekt u voorbeelden van splitsingsaktes? Bekijk dit overzicht van de Vereniging Eigen Huis. Heeft u al een ingewikkelde splitsingsakte? Wij ‘vertalen’ hem graag voor u.