Tag Archief van: rotterdam

Update verkoop gemeenschappelijke tuin

gemeenschappelijke tuin vveRotterdam heeft 180 appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke tuin. Deze complexen hebben een openbaar toegankelijk binnenterrein of openbaar groen langs de buitenkant. Zo’n gemeenschappelijke tuin was eigendom van de gemeente, de VvE betaalde mee aan het beheer. Maar daar wil Rotterdam nu van af. Wat betekent dat voor uw vereniging van eigenaren?

Gemeente verkoopt gemeenschappelijke tuin

Openbaar toegankelijke tuinen worden nu stapsgewijs en tegen een redelijk tarief verkocht aan de Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Een aantal tuinen is al verkocht. Uiteindelijk wil de gemeente dat eigendom en beheer van alle gemeenschappelijk tuinen bij de VvE’s komt te liggen. De tuin wordt dan een privé-tuin, alleen bestemd voor de eigenaren of gebruikers van een appartement. Niet kopen is ook een optie. Wil de VvE de tuin niet kopen, dan neemt de gemeente de tuin volledig terug in beheer.

Toegankelijkheid en privégebruik

Het verkopen van de gemeenschappelijke tuin (of het terugnemen ervan door de gemeente) betekent dat er opnieuw gekeken wordt naar het gebruik van de tuin. Een tuin van de gemeente moet openbaar toegankelijk zijn.  Privégebruik van delen van de tuin door eigenaren is niet toegestaan. Dat geldt trouwens ook voor tuinen die door de VvE worden gekocht: de hele tuin is van alle leden.

Voordelen en nadelen

Over de aankoop van een gemeenschappelijke tuin moet een besluit genomen worden in de Algemene Ledenvergadering. De aankoop van een gemeenschappelijke tuin door uw VvE maakt er een privétuin van. Dat betekent dus dat u niet langer iedereen zomaar in uw tuin hoeft te laten. Bovendien heeft u het beheer en de inrichting ervan in eigen hand. U betaalde als VvE daarvoor al aan de gemeente, dus de onderhoudskosten hoeven niet per definitie te stijgen. Discussie over illegaal in gebruik genomen stukken tuin komt nu helaas ook voor rekening van de VvE.

 

 

De gemeente benadert de VvE over de aankoop van de gemeenschappelijke tuin. Meer informatie of verdere vragen? Mail dan naar gemeenschappelijketuinenSO@rotterdam.nl. Wilt u weten wat voor uw VvE een verstandige optie is? Of heeft u vragen over onderhoudskosten, besluitvorming of andere tuin-onderwerpen? Neem dan zeker even contact op met uw accountmanager VvE bij JHK Vastgoedmanagement!

 

WOZ waarde te hoog? Bezwaar maken loont!

WOZ waarde Rotterdam VvEDe WOZ enveloppen vallen weer op de mat. De WOZ-waarde die de gemeente Rotterdam toekent aan uw koop- of huurwoning, is van directe invloed op de belasting, de rekening van het waterschap en de rioolheffing die u betaalt. Kritisch kijken loont dus! Maar doe het wel snel, want bezwaar maken kan maar tot zes weken na dagtekening.

WOZ, wat is dat?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. En onroerende zaken zijn bijvoorbeeld uw woning of appartement. De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van uw appartement op 1 januari van het jaar ervoor – 1 januari 2016 dus. De waarde wordt bepaald op basis van andere, vergelijkbare woningen, ligging en het aantal vierkante meters van het pand. Deze woningen staan vermeld in de brief.

Te hoge WOZ een dure grap

De schatting van de gemeente klopt lang niet altijd. En dat is vervelend, want onder andere de onroerendezaakbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting, rioolheffing en de waterschapslasten u moet betalen. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren of de waarde ongeveer klopt. Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de waarde van andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand.

Bezwaar maken kan honderden euro’s schelen

Als u vindt dat de waarde van uw appartement te hoog is ingeschat, dan kunt u bezwaar maken tot zes weken na dagtekening. Bezwaar maken in Rotterdam kan online met uw DigiD of idensys. Bewijs is belangrijk voor een succesvol bezwaar: vergelijk zelf de waarde van omliggende woningen op wozwaardeloket.nl, lever een taxatieverslag aan of andere appartementen om mee te vergelijken. In een bezwaarprocedure heeft u ook plezier van gebreken aan uw woning of overlast: die verlagen de waarde.

Hulp en voorbeelden

Er zijn diverse bedrijven actief die op basis van ‘no cure, no pay’ helpen met het bezwaarschrift. Als de WOZ-waarde daalt, dan verdient de adviseur een vastgesteld bedrag dat door de gemeente wordt betaald. Sommige bureaus brengen ook nog een percentage van het bespaarde bedrag aan belastingen in rekening. Zoekt u hulp, dan is het dus verstandig om te shoppen. Maar zelf doen kan ook. Radar maakte daarvoor een handig stappenplan. Op de website van Vereniging Eigen Huis vindt u diverse voorbeeldbrieven .

Heeft u vragen over uw complex, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Huisdieren en reglementen – kat en hond?

Hoe prachtig en indrukwekkend ze ook mogen zijn, de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans wil dat krokodillen, dwergboa’s, cobra-achtigen en meerdere soorten leguanen verboden als huisdieren. “Een krokodil hoort niet in de huiskamer”, stelt Eerdmans. “Een klein en jong reptiel wordt groter, ouder en duurder dan verwacht. Ze moeten met levende dieren worden gevoerd. Ook kunnen ze gevaarlijk zijn.” Hij krijgt bijval van achttien collega-wethouders. Er moet zo snel mogelijk een lijst komen waarop duidelijk staat welke reptielen als huisdier mogen worden gehouden en welke niet.

Huisdieren verbieden

Wilt u niet wachten op de gemeente? Een VvE mag in het huishoudelijk reglement (mits het splitsingsreglement de mogelijkheid daartoe biedt) ook het gebruik van de privé-gedeelten van woning regelen en huisdieren zelfs verbieden, bepaalde de rechtbank Breda al in 2008. Zo’n huisdierenverbod moet dan wel noodzakelijk zijn om het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex te beschermen. En het geldt niet voor de eigenaren die al huisdieren hadden toen het reglement werd aangepast, al kan het wel zo worden geregeld dat zij geen nieuw huisdier mogen aanschaffen.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/144058/Een-krokodil-hoort-niet-in-de-huiskamer