Tag Archief van: subsidie

Het klimaatakkoord en uw VvE


Het klimaatakkoord dat 21 december werd gepresenteerd, staat bol van de goede voornemens en mooie plannen. Zo moeten alle gemeenten in 20121 bekendmaken wanneer welke wijk van het gas af gaat. De belasting op gas gaat omhoog, het elektriciteitstarief omlaag. Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn, er komen meer grote windmolenparken op zee en er komen meer zonnepanelen op daken. Maar wie de kosten gaat dragen, blijft helaas onduidelijk. Een advies had Premier Rutte wel: “we zullen de logische momenten in het leven moeten aangrijpen, als we toch al grote investeringen doen.” En die heeft u als verstandige VvE natuurlijk in uw MJOP staan. U heeft dus een streepje voor op particuliere woningeigenaren, ook als het gaat om schaalvoordelen. En om subsidie!  

Subsidie voor VvE’s

Wilt u gaan verduurzamen? VvE’s kunnen met subsidie via de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) een energieadvies krijgen. Dit kan in combinatie met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor minimaal 2 energiebesparende maatregelen voor verduurzaming van hun gebouw(en). Advies moet u voorschieten, maar voor het nemen van energiebesparende maatregelen verleent RVO.nl subsidie voordat de maatregelen genomen worden. Het gemiddelde subsidiebedrag per koopwoning is maximaal €20.000. Oók in 2019, besloten de Eerste en Tweede Kamer op 18 december.

Miljoenen beschikbaar

Het potje is dan ook nog lang niet leeg: van de €12 miljoen voor energiebesparende maatregelen is pas eenderde uitgegeven. En van de 2 miljoen die gereserveerd is voor advies, MJOP en procesbegeleiding is pas €158.000 uitgekeerd. Het indienen van een aanvraag kost tijd en aandacht, maar het levert ook het nodige op. Voor uw VvE en voor het milieu. Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt krijgen? De Rekentool_SEEH_1.32 geeft inzicht.

Meer weten?

Onze adviseurs leveren u graag de benodigde gegevens voor uw formulier. En ook voor een MJOP kunt u uiteraard bij ons terecht. De Rijksoverheid heeft voor VvE’s deze handige infographic: http://infographics.rvo.nl/subsidievoorvve/

 

Lage Land/Prinsenland wordt de woonwijk van de toekomst

Woonstad Rotterdam is er al behoorlijk druk mee: de Next Generation Woonwijk. Het begrip komt uit de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een plan waarin allerlei partijen samenwerken om onze regio en economie klaar te stomen voor een duurzame toekomst. En daar hoort wonen bij. De corporatie heeft de wijk Prinsenland/Lage Land aangewezen als pilot. Maar wat is nou zo’n Next Generation Woonwijk? En wat heeft u er als VvE mee te maken?

Roadmap Next Economy

De Roadmap Next Economy richt zich onder andere op minder en schonere energie, het verminderen van afval en een inclusieve en productieve maatschappij. Zeven pilotgemeenten binnen de Metropoolregio werken samen aan de Next Generation woonwijk. Het doel is om oudere wijken, met de nodige inspanning van verschillende partijen, om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. En dus te zoeken naar oplossingen voor duurzaamheid, klimaat en vergrijzing.

De woonwijk van de toekomst

Bestaande woonwijken moeten toekomstbestendige woongebieden worden, bijvoorbeeld door technologische en sociale oplossingen. Door innovaties als energieneutrale of zelfs (op termijn) energie producerende gebouwen wordt het leven in de wijk aangenamer gemaakt en kunnen de woonkosten omlaag. En door sensoren en domotica kunnen oudere mensen langer comfortabel en verantwoord thuis blijven wonen. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van digitale wijkplatforms waarmee bewoners zelf de deeleconomie vormgeven en aan toegankelijke en schone transportvoorzieningen voor iedereen. Als eerste pilot wordt door woningcorporatie Woonstad gewerkt aan een businesscase voor Rotterdam Prinsenland.

Elementen van de Next Generation Woonwijk – Woonstad

Next Generation Woonwijk Prinsenland/Lage land

Woonstad Rotterdam en de gemeente gaan dit soort projecten in het Lage Land en Prinsenland projecten uitvoeren. De partijen “zijn daarbij gefocust op nieuwe vormen van samenwerking, het faciliteren van pilots, en (sociale) experimenten. Het is de bedoeling dat deze elkaar onderling versterken.”, aldus de website van Woonstad.

Businesscase

In de eerste fase van het project, afgelopen najaar, is met het oog op het EU Regionaal Investeringsplatform, gewerkt aan een businesscase. Op basis van de specifieke kenmerken van de wijk zijn vijf thema’s benoemd. Tegelijkertijd is gewerkt aan het opzetten van een programma van projecten en activiteiten. Zo worden flats energiezuiniger gemaakt en worden er tegelijkertijd maatregelen getroffen om bewoners langer thuis te laten wonen. Ook wordt er gestuurd op het opvangen van water, door minder tegels in de tuinen en regentonnen. De corporatie zoekt nog een lokale partij die deze tonnen kan maken.

Waar gaat het geld heen?

Er wordt ook geprobeerd om initiatieven qua planning en qua inzet en geldstromen op elkaar aan te laten sluiten. Want een investering van bewoners in een groen dak, betekent minder kosten voor de gemeente/waterschap (minder afvoer van water). Ook het verenigen van bewoners in bijvoorbeeld energie coöperaties gaat niet vanzelf. Woonstad probeert om projecten van de grond te krijgen en het EU Regionaal Investeringsplatform te bewegen om financiële ondersteuning te geven voor de integrale aanpak in Prinsenland-Lage Land. Lukt dat, dan biedt dat grote kansen voor de rest van Rotterdam en de regio. En dus ook voor uw VvE.

 

Bronnen/meer informatie:

Woonstad Rotterdam

Roadmap Next Economy

https://roadmapnexteconomy.com/project/nextgenerationwoonwijken/

https://roadmapnexteconomy.com/next-generation-woonwijk/

https://mrdh.nl/project/next-generation-woonwijken

 

Heeft uw VvE al Nul op de Meter?

Het Nationaal Energiebespaarfonds draagt bij

Is uw complex aan renovatie toe? Kijk dan eens of u dat kunt combineren met het verduurzamen of zelfs energieneutraal maken van uw complex. Want dan kunt u gebruik maken van een Energiebespaarlening en diverse subsidies. Bovendien kunnen de leden van uw VvE flink besparen op energiekosten.

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is onder meer bestemd voor de warmteterugwin-installaties en isolerende maatregelen aan de schil van het gebouw. U kunt maximaal € 25.000 per appartementsrecht lenen, en € 5.000.000,- in totaal. De looptijd van een Energiebespaarlening is 10 of 15 jaar, u kunt boetevrij vervroegd aflossen en de rente start bij 2,6% (looptijd 10 jaar). U kunt de lening wellicht aanvullen met gemeentelijke subsidies.

NoM-ready

Wie nu renoveert, kan het complex ‘NoM- ready’ maken. Dit betekent dat alle maatregelen die genomen worden al aan de normen van ‘Nul-op-de-Meter’ voldoen. Als CV ketels dan vervangen moeten worden, kan worden overgestapt op een warmtepomp en zonnepanelen.

Nog € 100 miljoen beschikbaar

Het Nationaal Energiebespaarfonds meldt dat het totaalbedrag aan verstrekte Energiebespaarleningen in 2017 opnieuw is verdubbeld. Inmiddels is € 135 miljoen van de beschikbare € 300 miljoen aan Energiebespaarleningen verstrekt, waarvan ruim € 20 miljoen aan 62 VvE’s.

Op is op

De organisatie kan nog tot uiterlijk 2021 Energiebespaarleningen verstrekken, maar op is op. Naar verwachting is in de loop van 2019 de pot leeg. Al 85 VvE’s hebben een Energiebespaarlening aangevraagd voor een totaalbedrag van € 60 miljoen en particulieren voor € 5 miljoen. Deze aanvragen zijn in behandeling.

Wilt u een Energiebespaarlening aanvragen? Doe dit dan zo snel mogelijk. Het Nationaal Energiefonds heeft accountmanagers in dienst om VvE’s te helpen bij het financieringsproces.