Tag Archief van: verhuur

Appartement verhuren binnen een VvE

Appartement verhuren binnen een VvE

Voor wie tijdens de vakantie aan zijn of haar appartement wil verdienen, is Airbnb een aantrekkelijke optie. Tienduizenden Nederlanders verhuren hun huis aan toeristen, vooral in de grote steden. Ook huizenruil is populair. Steeds meer gemeenten staan deze vorm van verhuur toe. Maar een vergunning van de gemeente betekent nog niet dat een appartement werkelijk verhuurd mág worden. Daarvoor is namelijk ook vaak toestemming van de bank en van de VvE nodig. En uw buren zijn wellicht niet zo happig op toeristen in uw woning.

Juridisch

In het voorjaar van 2016 behandelde de rechtbank Amsterdam een zaak waarin in het splitsingsreglement het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in het privé gedeelte, waaronder het exploiteren van het appartement als pension of kamerverhuurbedrijf, verbood. In de Vergadering van Eigenaars was echter toestemming gegeven om de woning tijdens een proefperiode te verhuren. Andere appartementseigenaren wilden dat besluit nietig laten verklaren. Zij kregen van de kantonrechter gelijk. Volgens de rechter is Airbnb een soort parttime pension en – dus – een bedrijf. En omdat dat in de splitsingsakte verboden was, mocht de vergadering er geen toestemming voor geven.

Mogelijkheden

De enige optie die u en een VvE in een dergelijk geval rest, is wijziging van de splitsingsakte. Blijf ook dan alert: als de akte van splitsing verhuur of ruil wel toestaat, dan moeten de eigenaar en de tijdelijke bewoner meestal een ondertekende gebruikersverklaring aan het bestuur verstrekken. Daarin staat bijvoorbeeld dat de tijdelijke bewoner zich houdt aan alle regels binnen de VvE.

Fijne vakantie!

Appartement verhuren binnen een VvE

Dit zijn uw rechten en plichten

Steeds meer appartementen worden niet verkocht, maar verhuurd. Dat is in het kader van de Leegstandswet tegenwoordig een stuk makkelijker. Maar er zijn nog wel wat regels waar u aan moet voldoen. Zo moet de hypotheekhouder vaak toestemming geven. En valt uw woning onder een VvE, dan doet u er goed aan het splitsingsreglement of de splitsingsakte te bestuderen.
Voorwaarden voor verhuur
Daarin is vaak bepaald of en onder welke voorwaarden u uw appartement in gebruik mag geven aan een ander. Zo vragen sommige VvE’s om de huurder te laten tekenen voor acceptatie van het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Andere VvE’s staan verhuur alleen toe na toestemming van het bestuur of van de vergadering van eigenaars. Het is hoe dan ook verstandig om aan het bestuur te laten weten dat u huurders hebt en hoe u te bereiken bent in geval van nood of overlast.
Airbnb verboden?
Airbnb is een leuk initiatief waarmee voor korte tijd woningen te huur zijn. Ook veel Nederlandse appartementseigenaren willen hun woning graag voor een week of wat verhuren aan toeristen – dat levert een leuk zakcentje op. De rechter heeft echter beslist dat short stay verhuur niet is toegestaan, behalve als daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de Vereniging van Eigenaars (VvE). Vanwege de overlast die tijdelijke huurders kunnen geven, zijn veel VvE’s daar niet echt happig op. En ook gemeenten willen nog wel eens dwarsliggen. Zorg dus dat u de juiste toestemmingen hebt voor u gaat verhuren.