Tag Archief van: verkoop

Geldzaken: Achterstallige VvE bijdrage bij verkoop

Niet elk VvE lid betaalt de ledenbijdrage en servicekosten op tijd. Sommigen betalen zelfs al tijden niet, ondanks aandringen van de VvE en zelfs incassotrajecten. Wat nu als zo’n appartement met betalingsachterstand wordt verkocht? De schuld aan de VvE verdwijnt niet, dat is duidelijk.

Verrekenen betalingsachterstand

Maar wie moet ‘m betalen? Dat ligt eraan hoelang de betalingsachterstand al duurt. In principe komen alle achterstanden tot 2 boekjaren voor verkoop alleen voor rekening van de verkoper. Voor achterstanden die zijn ontstaan in de 2 boekjaren tot aan de verkoop zijn zowel koper als verkoper aansprakelijk. In principe: de VvE kan iets anders bepaald hebben in het splitsingsreglement. Het nalezen van dit reglement is dus verstandig. Eventuele kosten kunnen dan in de verkooponderhandelingen mee worden genomen. De notaris verrekent de achterstallige bedragen na overdracht van de woning met de VvE.

Het voorkomen van betalingsachterstanden is beter voor alle partijen. Wij ondersteunen uw VvE graag bij het vormgeven en uitvoeren van de incasso van ledenbijdragen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend (en kosteloos) eerste gesprek. 

Achterstanden VvE bijdrage verrekenen bij verkoop

Stel, u koopt of verkoopt een woning waarvoor nog VvE bijdragen verschuldigd zijn. Dan zijn zowel de koper als de verkoper aansprakelijk voor de achterstallige VvE bijdragen. De notaris moet een verklaring met de achterstanden bij de akte van overdracht doen. En die verklaring moet komen van het bestuur van de VvE. De notaris verrekent de achterstallige bedragen na overdracht van de woning met de VvE.

Als iedereen het eens is over de te betalen bedragen, verloopt zo’n verrekening meestal gladjes. Maar als de bewoner en het bestuur van de VvE het niet eens zijn, loopt dat anders. De VvE kan zelfs beslag laten leggen op woning om de verkoper te dwingen de achterstallige bijdrage alsnog te betalen.

Tenzij die de uiterste houdbaarheidsdatum hebben overschreden. Want alleen achterstallige betalingen die zijn ontstaan in het lopende boekjaar en het jaar daarvoor kunnen nog worden geïnd. Alle achterstanden die ouder zijn, kunnen niet meer worden teruggevorderd. Onze tip voor uw VvE bestuur: laat achterstanden niet te lang bestaan, maar kom direct in actie. Wij helpen u daar graag bij.