Tag Archief van: Verzekeringen

Hoe brandveilig is uw VvE?

In een flat aan de Söderblomplaats in Rotterdam-Ommoord woedde vorig jaar oktober brand, waarbij een man overleed. Verschillende bewoners zeggen dat ze geen brandalarm hoorden en dat branddeuren geforceerd moesten worden. Ze hebben over de brandveiligheid al meerdere keren geklaagd, maar met die klachten zou niets zijn gebeurd.

Rookmelders

Na de brand onderhandelde de brandweer met Woonbron over het ophangen van rookmelders. Woonbron wilde de aanschaf daarvan niet volledig vergoeden. De aanwezigheid van rookmelders in dergelijke flats is wettelijk niet verplicht – het gebouw voldoet aan de minimum eisen van het Bouwbesluit. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de brandweer zelf aan de rookmelders meebetaalde, aldus rijnmond.nl

Brandveiligheid en VvE

Benvenido van Schaijk van Leefbaar Rotterdam maakt zich zorgen om woonveiligheid en vraagt om een debat. En hoe zit het eigenlijk met de brandveiligheid in uw complex? Als VvE heeft u in het beschermen van mensen en het gebouw een belangrijke taak. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de brandveiligheid en daarmee – als er meerdere eigenaars zijn – de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Verplichtingen vanuit Bouwbesluit

De VvE is verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. In flatgebouwen moeten bijvoorbeeld sprinklers in alle gangen en ruimtes (behalve de badkamers van de woningen) aanwezig zijn. Er moet bovendien een rooksluis zijn, die het trappenhuis vrijhoudt van rook. Vluchtroutes moeten binnen 30 meter bereikbaar zijn en voorzien van verlichting. Er moet ook noodwegverlichting in het complex zijn, die regelmatig door de VvE wordt gecontroleerd. U kunt ook preventieve (veiligheids-) maatregelen nemen. Mocht er toch brand ontstaan, dan is de kans op een goede afloop groter en loopt u minder kans om aansprakelijk te worden gesteld.

Wat kunt u doen als VvE?

  • Zorg ervoor dat uw gemeenschappelijke installaties regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden en voldoen aan de eisen.
  • Houd vluchtwegen vrij.
  • Installeer vluchtwegverlichting en noodwegverlichting en controleer die periodiek.
  • Installeer rookmelders, test die eens per maand en zorg dat ze stofvrij zijn. Er zijn ook rookmelders voor doven en slechthorenden.
  • Controleer regelmatig uw verzekeringen.
  • Wees ‘brandbewust’ – neem in uw keuzes voor werkzaamheden, verbouwingen en materialen ook brandveiligheid mee.
  • Stimuleer uw leden om preventieve maatregelen te nemen.

NOS op 3 maakte een visual met een overzicht van de regels waaraan gebouwen in Nederland moeten voldoen.Twijfelt u of uw VvE wel veilig is? Raadpleeg dan een expert. Wij brengen u desgevraagd graag met een of meerdere partijen in contact. Wat JHK als VvE beheerder kan betekenen als het toch misgaat, leest u in dit artikel over de brand in de Rotterdamse Queen of the South.

Opstalverzekering, hoe zit het ook al weer?

opstalverzekering vve

Volgens de splitsingsakte moet het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren verzekerd worden. De vereniging moet daarvoor een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Meestal is lichtdoorlatend glas (glas in de buitengevel) meeverzekerd in de opstalverzekering. Voor het glas (bijvoorbeeld bovenlichten) in de woningen kunt u als u wilt zelf een verzekering afsluiten.

Let ook op met dure verbouwingen: de keuken, badkamer e.d. vallen onder de opstalverzekering van de VvE, maar zijn tot een standaard bedrag meeverzekerd. Als u een luxe keuken of badkamer heeft geplaatst of een dure vloer heeft laten leggen, dan moet u als individuele bewoner zelf zorg te dragen voor de verzekering daarvan middels het eigenaarbelang. Neemt u daartoe contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

De 5 grootste misvattingen over VvE verzekeringen

1 Verzekeringen? Dat regelt de VvE beheerder wel

JHK regelt het liefst alles voor uw VvE. Maar als VvE beheerder mogen wij u (wettelijk & jammer genoeg) niet adviseren over verzekeringen. Heel vervelend voor u, en ook voor ons, want we willen u ook op dit gebied graag bijstaan. Helaas mogen we u van de AFM zelfs niet vertellen dat het verstandig is om voor bepaalde zaken een verzekering af te sluiten.

2 De opstalverzekering dekt alles wat nagelvast zit aan het huis

Ja en nee. Op een opstalverzekering voor een VvE staat namelijk een bedrag aan eigenarenbelang, bijvoorbeeld €10.000,-. Alle vaste aanpassingen in een appartement die boven dat bedrag uitkomen, moeten door de eigenaar zelf als eigenarenbelang op de eigen inboedelverzekering worden gezet. Hebt u dus een dure keuken, badkamer, wc, vaste vloeren, verlaagde plafonds en/of lambrisering aangebracht? Informeer bij het bestuur en pas uw inboedelverzekering aan!

3 Alle verzekeringen zijn hetzelfde

Een hoog, laag of geen eigen risico, wel of niet verplicht keuren van elektrische installaties, onderhoud van brandblusmiddelen… verzekeringen lijken misschien wel op elkaar, maar de ene verzekering is echt de andere niet. En omdat ook de ene VvE de andere niet is, loont het dus om u uitgebreid te laten voorlichten. Zo weet u zeker dat u de optimale keuze maakt.

4 Bij ons zit het wel goed

Laat u niet in slaap sussen door professionele logo’s en pakken papier. Bij uw VvE en bij de verzekeraar werken ook gewone mensen. En die maken wel eens een foutje. Of er verandert iets aan of in uw VvE, waardoor verzekeringen niet meer van toepassing zijn. Voorkom gezeur achteraf, lees bij het afsluiten van de verzekering de polis en de kleine lettertjes en bekijk jaarlijks of uw pakket nog voldoet.

5 Verzekeringen zijn voor bangeriken

Zekerheid heeft zijn prijs. Wie de premie voor een tandartsverzekering afzet tegen de (verwachte) kosten en vergoedingen, zal zo’n verzekering wellicht niet afsluiten. Bij VvE’s ligt dat echter iets anders. Zo is een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) wettelijk verplicht, simpelweg omdat je als VvE nooit genoeg kunt sparen om een heel complex te laten herbouwen of om aansprakelijkheid te kunnen dragen bij een ongeval. Maar ook glasschade, milieuschade, gerechtelijke procedures of bestuurders die privé aansprakelijk worden gesteld voor verliezen in de VvE kunnen een fikse kostenpost betekenen. Ook hiervoor kunt u zich verzekeren, vaak tegen zeer lage premies. Zo voorkomt u grote schadeclaims achteraf.

Contractbeheer

Contractbeheer is – het woord zegt het al – het door een VvE beheerder laten beheren van de contracten van uw VvE. Dat betekent in praktijk bijvoorbeeld het volgende:

• Opdracht verstrekken voor noodvoorzieningen bij calamiteiten.
• Behandelen van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de verzekeringen van de VvE vallen.
• Uitbesteding, toezicht en controle (steekproefsgewijs) op leveranties en diensten aan de VvE, plus het controleren en verwerken van ontvangen rekeningen.

JHK biedt contractbeheer aan in een uitgebreid contract met financieel-administratieve diensten en technisch beheer: het compleet ontzorgd pakket. Interesse in uitgebreide ontzorging? Neem dan contact op voor persoonlijk advies of vraag direct een offerte.

Verzekeringen: wat mag de VvE beheerder wel en niet?

Professionele VvE-beheerders staan voor een aantal uitdagingen van formaat. De verenigingen van eigenaars die zij in beheer hebben, stellen steeds hogere eisen als het gaat om pro-activiteit op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast krijgen beheerders te maken met strengere eisen op het gebied van advisering en bemiddeling in verzekeringen. Dat brengt voor hen de nodige risico’s met zich mee. Op donderdag 3 december werden ca. 220 VvE-beheerders in het Achmea Congrescentrum in Zeist bijgepraat over deze onderwerpen. Centraal Beheer stuurde hierover bijgevoegd persbericht, dat we u niet willen onthouden.

VvE beheer en verzekeringen

Het belangrijkste onderwerp wat ons betreft: de regels rond advisering en bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen zijn veranderd. Alles wat meer inhoudt dan het doorgeven van naam, adres- en telefoon/e-mailgegevens, valt onder bemiddeling en daarvoor is vanaf 24 december 2015 een vergunning verplicht. JHK Vastgoedmanagement beraadt zich nog op de situatie. Premies innen en schades afhandelen mogen we gelukkig wel zonder vergunning voor u blijven doen.

PERSBERICHT uitdagingen beheerders 3 december 2015

Nieuwe regels VvE beheerder en verzekeringen

JHK regelt het liefst alles voor uw VvE. Maar als VvE beheerder mogen wij (wettelijk & jammer genoeg) niet adviseren over verzekeringen. En nu heeft de AFM de bepalingen over wanneer er sprake is van bemiddeling of advies nog verder aangescherpt – zelfs het doorgeven van gegevens over het te verzekeren gebouw bij het opvragen van offertes voor een opstalverzekering is zonder vergunning niet toegestaan. En ook het assisteren bij beheer en uitvoering van de verzekering mogen we van de AFM niet meer voor u doen. Schades afhandelen en het innen van premies mogen we gelukkig nog wel. De brief van de AFM en de nieuwe regels kwamen voor ons als een nare verrassing. We willen onze VvE’s graag service blijven verlenen en zijn op zoek naar een oplossing hoe dat te kunnen doen.

Wij houden u op de hoogte.

 

Bron: Brief AFM, 29-09-2015 zie scan, Datum: 14 oktober 2015 (Let op: wettelijke veranderingen na deze datum kunnen invloed hebben op dit artikel)