Tag Archief van: vve beheer

Basiskennis VvE: financieel beheer

Begrotingen, ledenbijdragen, betalingen en niet te vergeten het verplichte reservefonds – in een Vereniging van Eigenaren gaan vaak grote bedragen om. Gelukkig kan uw VvE beheerder ook het financieel beheer van uw VvE verzorgen. JHK Vastgoedmanagement zorgt bijvoorbeeld voor het betalen van facturen, het innen van de ledenbijdragen en het opstellen van de jaarrekeningen – financieel beheer dus. En via het online informatiesysteem Twinq is ook uw financiële administratie altijd inzichtelijk.

Huurt u een VvE beheerder in voor het financieel beheer van uw VvE, dan kunt u globaal het volgende verwachten:

1. Opstellen conceptbegroting/berekenen van ledenbijdrage.
2. Administratie/incasso VvE bijdragen.
3. Signaleren/oplossen van betalingsachterstanden.
4. Beantwoorden van vragen van leden bijdragen.
5. Beheren/administreren bankrekening(en) VvE.
6. Betalingen namens VvE verzorgen/verwerken.
7. Vervaardigen van de jaarstukken van de Vereniging.
8. Jaarstukken en informatie daarover verstrekken aan de kascontrolecommissie.
9. Verrekenen van voordelig/nadelig exploitatiesaldo.
10. Bijhouden ledenadministratie en verwerken van mutaties.
11. Verwerken/informeren nieuwe leden VvE.

U bent als VvE wel verplicht om via de kascommissie toezicht te houden op de geldzaken.

 

Een VvE beheerder kiezen, zo pakt u dat aan

Besluiten uitvoeren, verzekeringen afsluiten, opstellen van het meerjarenonderhoudsplan, offertes beoordelen en begrotingen opstellen en de ledenbijdragen van de VvE innen… Bij het beheren van een VvE komt behoorlijk wat kijken. Vaak meer dan u als bewoner en vrijwillige bestuurder wilt of kunt doen. 

Beheer VvE uitbesteden

Het beheer uitbesteden aan een professionele VvE beheerder is voor veel Verenigingen van Eigenaren daarom een goede optie. Een goede VvE beheerder als JHK Vastgoedmanagement kan u veel werk en zorgen uit handen nemen. Met ons team van ervaren en klantgerichte medewerkers organiseren wij vergaderingen, maken begrotingen en vragen we offertes aan voor onderhoudswerkzaamheden. Dankzij onze technische en juridische kennis kunt u erop vertrouwen dat zowel onze werkzaamheden voor uw VvE als die van anderen goed worden uitgevoerd.

Maar hoe komt u nou aan de beste VvE beheerder voor uw appartementencomplex? Met deze stappen maakt u een weloverwogen keuze:

1 Marktonderzoek

Bekijk welke beheerders er zijn de regio Rotterdam. Google, vraag leden, vrienden of bekenden naar namen en ervaringen en/of informeer eens bij (vergelijkbare) VvE’s in de buurt. Zo heeft u snel een aardig lijstje te pakken.

2 Wensen inventariseren

Om de juiste beheerder te kiezen, helpt het als u weet wat u nodig hebt. Wilt u 24/7 service en bereikbaarheid of alleen wat administratieve zaken? Wat kunt en wilt u zelf doen?

3 Offertes aanvragen

Kies 2 a 3 beheerders die u wat lijken en die passen bij uw behoeften. Vraag bij deze partijen een offerte aan op basis van uw wensen of voor verschillende pakketten. Beoordeel de offertes op prijs en op de voorwaarden.

4 Persoonlijk gesprek

Nodig de beheerders uit voor een gesprek. Zorg dat er van uw VvE een aantal mensen aanwezig zijn en stel al uw vragen.

5 Keuze

Leg de beheerder van uw keuze ter akkoord voor aan uw leden.

6 Overeenkomst sluiten

Een gemachtigde bestuurder kan de beheerovereenkomst met de gekozen beheerder ondertekenen.

 

Tip: Vergeet niet de overeenkomst met de vorige beheerder op te zeggen. En informeer ook de andere partijen waar u een offerte hebt aangevraagd.

Basiskennis VvE: de splitsingsakte

De splitsingsakte is het ‘wetboek’ van de VvE. Hierin staan de rechten en plichten van de eigenaren (leden) benoemd. Ook staat o.a. genoemd wie moeten meebetalen aan welke onderdelen. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat een eigenaar van een appartement(srecht) op de begane grond moet meebetalen aan het onderhoud van de lift, zelfs al gebruikt die hem niet.

De splitsingsakte is een notariële akte, die wordt opgesteld bij de splitsing. Dat is dus vaak al bij de bouw van een complex. De splitsingsakte en de bijbehorende splitsingstekening worden ingeschreven bij het kadaster. Bij de splitsingsakte hoort ook een reglement.

Als aanvulling kan de vereniging een Huishoudelijk Reglement opstellen. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden en inhoud van een Huishoudelijk Reglement.

 

 

JHK Vastgoedmanagement over VvE beheer – video

Ons eerste televisieoptreden was een groot succes. We zijn blij met de kans om in elk geval een klein beetje te laten zien wat een professionele VvE beheerder voor een Vereniging van Eigenaren kan betekenen. Uitzending gemist? Nieuwsgierig wie toch die mensen zijn die op de achtergrond uw VvE administratie gladjes laten verlopen? Bekijk hier gerust nog eens de VvE beheer – video 

Onderdelen van een VvE

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat uit een vergadering van eigenaren (de leden), een bestuur en commissies. Een kascommissie is belangrijk en verplicht, een technische commissie kan handig zijn bij het begeleiden en plannen van onderhoud. Veel VvE’s kiezen bovendien voor een onpartijdige en deskundige beheerder om hen in hun werkzaamheden te ondersteunen.

Abracadabra: de splitsingsakte

splitsingsakte vve

Bouwt de buurman plots een discotheek in zijn kelder of plaatst de onderbuurvrouw een toren vol kakelende papegaaien op de galerij? In de splitsingsakte en het splitsingsreglement staat of dat zomaar kan.

De splitsingsakte

In de splitsingsakte zet de notaris zwart op wit hoe de gesplitste appartementsrechten eruit zien. Per appartement of woning is aangegeven wat de eigenaar wel en niet mag op zijn of het gedeelde terrein. Wie een VvE wil inschrijven bij de Kamer van Koophandel moet de akte kunnen laten zien. Het splitsingsreglement is onderdeel van de splitsingsakte. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel iedere huiseigenaar betaalt aan gemeenschappelijke kosten.

Ingewikkelde taal

Het is fijn om te kunnen inzien wat uw rechten alweer zijn. Notarissen maken er in de praktijk vaak een ingewikkeld verhaal van. Vooral als daar nog een aantal rectificaties in worden opgenomen. Het lijkt er soms ook op dat de ontwikkelaar vergeet dat de akte in de toekomst geraadpleegd wordt. Een wollige splitsingsakte zorgt voor miscommunicatie, waarbij de raadplegende partijen als detectives te werk moeten gaan om hun rechten op een rij te krijgen.

Notaris aansporen

Het is overal een trend. In het zakenleven, op scholen en ook bij de vereniging van eigenaren. We willen anno 2015 transparantie. We lezen in deze internettijd geen lappen tekst meer en willen direct begrijpen hoe iets in elkaar zit. Het liefst willen we er ook nog wat over te zeggen hebben. Dat kan alleen als we de situatie begrijpen. Dus wilt u een splitsingsakte waarvan u de tekst begrijpt? Spoor de notaris (en ontwikkelaar) aan een helder document te schrijven. Maak hen duidelijk dat iedereen wil begrijpen wat er staat. Vraag om Jip&Janneke-taal. Zo simpel is het. Dan kunt u die detectivehoed ook weer thuis laten.

 

Zoekt u voorbeelden van splitsingsaktes? Bekijk dit overzicht van de Vereniging Eigen Huis. Heeft u al een ingewikkelde splitsingsakte? Wij ‘vertalen’ hem graag voor u.

Groen VvE beheer

JHK vve beheer rotterdam juliette van der kolkPaars en groen – of het een mooie combinatie is, betwijfelen we. Toch gaan we bij JHK Vastgoedmanagement voor groen. Voor het fatsoenlijk en zorgvuldig omgaan met mens en milieu. Zo gebruiken we onze theezakjes standaard twee keer, lunchen we meestal biologisch en scheiden we ons afval. Om te beginnen dan.

Want de grootste besparing die wij als VvE beheerder kunnen realiseren, ligt op het gebied van papier en inkt. Printjes dus. Daarom versturen we stukken zoveel mogelijk digitaal via ons VvE informatiesysteem Twinq en nemen we een beamer mee naar VvE-vergaderingen. Zo besparen we al vele printjes. Ook op ons eigen kantoor gaan we voor papierloos: we zijn ver gevorderd met het digitaliseren van ons lopende archief. Dat scheelt niet alleen papier, maar ook ruimte, in totaal 24 meter. Bovendien is de informatie zo veiliger, want digitaal gebackupt en alleen toegankelijk met een wachtwoord.

Voordelig lenen voor energie besparen

Goed nieuws voor VvE’s die duurzamer willen worden, maar daarvoor nog niet de middelen in huis hebben. Minister Blok schrijft aan de Kamer dat het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), naast leningen aan particulieren, ook leningen gaat aanbieden aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor energie besparende maatregelen. (Bekijk de brief) Op 8 juni 2015 is het NEF hiermee van start gegaan.

VvE’s vanaf 10 appartementen kunnen een lening vragen van maximaal 25.000 euro per appartement en maximaal vijf miljoen euro per complex. Dit bedrag moet tegen een vaste rente binnen 10 of 15 jaar worden terugbetaald. De kredietwaardigheid van de VvE wordt getoetst. Zo hoeft u niet langer jaren te sparen voordat energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen en de energierekening omlaag kan worden gebracht.

De minister overweegt nog of en hoe een separaat fonds voor VvE’s kan bijdragen aan het ontstaan van een reguliere markt voor leningen aan VvE’s voor energie besparende maatregelen.

Splitsingsakte

Het ‘wetboek’ van de VvE. Hierin staan de rechten en plichten van de eigenaren (leden) benoemd. Ook staat o.a. genoemd wie moeten meebetalen aan welke onderdelen. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat een eigenaar van een appartement(srecht) op de begane grond moet meebetalen aan het onderhoud van de lift, zelfs al gebruikt die hem niet.

De splitsingsakte is het ‘wetboek’ van de VvE. Hierin staan de rechten en plichten van de eigenaren (leden) benoemd. Ook staat o.a. genoemd wie moeten meebetalen aan welke onderdelen. Zo kan er bijvoorbeeld staan dat een eigenaar van een appartement(srecht) op de begane grond moet meebetalen aan het onderhoud van de lift, zelfs al gebruikt die hem niet. Als aanvulling kan de vereniging een Huishoudelijk Reglement opstellen. In dit artikel leest u alles over de voorwaarden en inhoud van een Huishoudelijk Reglement.

Technisch beheer

Onderhoud van appartementen is voor een Vereniging van Eigenaren een grote kostenpost. En ook al bent u zelf niet technisch onderlegd, u wilt wel dat dergelijke werkzaamheden tijdig en goed worden uitgevoerd. Vele Verenigingen van Eigenaren besteden hun technisch beheer dan ook uit aan experts, zoals die van JHK Vastgoedmanagement. De VvE beheerder zorgt dan voor:

  • 24/7 bereikbaarheid voor het doorgeven en oplossen van dringende storingen en klachten.
  • Jaarlijks inspectie van lopende bouwkundige zaken door de technisch manager en bespreken daarvan met het bestuur en/of de technische commissie.
  • Het uitzetten van reparatieverzoeken.
  • Toezicht en steekproefsgewijze controle op klein onderhoud en diensten.
  • Namens het bestuur afsluiten van onderhoudscontracten voor gemeenschappelijke installaties en voorzieningen.
  • Laten opstellen en beheren van MJOP.

Uiteraard aan de hand van een doortimmerd meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en in nauw overleg met de VvE. Technisch beheer valt bij JHK binnen het compleet ontzorgd pakket. Interesse? Neem contact op voor persoonlijk advies of vraag direct een offerte.