Tag Archief van: warmtewet

Stadsverwarming: makkelijk of molensteen?

In het programma Radar ging het 11 september over stadsverwarming en de kosten daarvan. In heel Nederland zij er zo’n 600.000 huishoudens aangesloten op deze centraal geleverde warmte. In principe mag je met stadsverwarming niet duurder uitzijn dan met ‘gewoon’ gas. Maar dat lijkt in praktijk toch vaak wel het geval te zijn. Amsterdammers met stadsverwarming betalen bijvoorbeeld gemiddeld €196 per jaar meer. Maar hoe zit het in Rotterdam?

Stadsverwarming in Rotterdam

In de winter van 1949-1950 begon Rotterdam met warmtedistributie vanuit een centraal ketelhuis. Zo hoopte de stad smog door kolenkachels tegen te gaan. De eerste klant was het flatgebouw Pax aan de Groenendaal. De oliecrisis van 1973 gaf stadsverwarming een nieuwe impuls, vooral omdat men er energie mee hoopte te besparen. Het gemeentebestuur wilde aansluiting op het verwarmingsnet daarom verplicht stellen. Veel Rotterdammers zagen dat niet zitten, omdat ze een hogere energierekening vreesden en gedwongen werden elektrisch te gaan koken. Voor de bewoners van nieuwbouwwijken tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel was er geen keus. Hun woningen werden begin jaren ’80 allemaal aangesloten op de nieuwe warmtekrachtcentrale langs de rijksweg A20.

Warmte uit afval

In 2013 werd via de transportleiding van Warmte Bedrijf Rotterdam de eerste restwarmte geleverd aan Rotterdam. In oktober 2014 opende Eneco de 17 kilometer lange ‘Leiding over Noord’ en werd het warmtenet van Rotterdam ineens voor 85% voorzien van de duurzamere warmte uit afval- en energiecentrale AVR. Inmiddels hebben honderden bedrijven en 45.000 huishoudens in de regio Rotterdam warmte van de AVR. En dat is goed voor het milieu: een besparing van 70 procent CO2 ten opzichte van het verwarmen met een cv-ketel.

Stadsverwarming te duur?

Maar is het ook fijn voor de mensen? Stadsverwarming krijgt kritiek vanwege de soms hoge vaste kosten voor gebruikers en het ontbreken van keuze. Via de Warmtewet is het Niet meer dan anders – principe vastgelegd. Een afnemer van stadsverwarming mag nooit meer betalen dan wanneer datzelfde huishouden dezelfde hoeveelheid verwarming via aardgas had verkregen. Maar het tarief is gebaseerd op de standaard gastarieven, dus zonder actietarieven en welkomstkortingen. Daardoor zijn gebruikers van stadsverwarming gemiddeld €167 per jaar meer kwijt.

Bespaar op uw verwarmingskosten

Als bewoner van een appartement hoeft u waarschijnlijk minder te stoken. Daardoor verbruikt u minder warmte en betaalt u dus – als u stadsverwarming heeft – minder teveel. Op EasySwitch.nl kunt u omrekenen hoeveel euro’s per jaar stadsverwarming u meer kost dan een gasaansluiting. Wilt u besparen op de kosten van stadsverwarming? Dan zit er voorlopig niets anders op dan te besparen op warmtegebruik. Dat kan individueel met deze tips van Milieu Centraal, maar ook gezamenlijk. Hoe u dat met uw VvE financiert, leest u in ons artikel over leningen voor energiebesparende maatregelen voor VvE’s.

Warmtewet en VvE – uitzondering gemengd complex?

We schreven al eerder over de Warmtewet en het voornemen van de minister om VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen die voor leveranciers gelden op grond van deze wet. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met complexen met blokverwarming waarin zowel koop- als huurappartementen zijn gevestigd. Het onderzoeksbureau dat door de minister is ingeschakeld, adviseert om voor de huurders binnen dergelijke VvE’s slechts een gedeelte van de Warmtewet te laten gelden (het zogenaamd ‘verlicht regime’). Dat voorstel maakt het er echter niet makkelijker op voor VvE’s – het betekent onnodige administratieve, organisatorische en financiële lasten. Mrs. Tom Gilsing en Bram Mol van Rijssenbeek Advocaten pleiten er in een artikel op Appartement en Eigenaar voor dat VvE’s waarbij sprake is van een gemengd complex, worden uitgezonderd van de verplichtingen die voor leveranciers gelden op grond van de Warmtewet. Lees hier het hele artikel over de warmtewet.

 

Brrr, de Warmtewet!

warmtewet vve vereniging van eigenarenOp 1 januari 2014 trad de Warmtewet in werking. Deze wet moet kleinverbruikers beschermen tegen hoge tarieven van leveranciers. Heeft u als VvE niets mee te maken, dacht u? Dat is helaas niet waar. Tenminste, niet als u als VvE blok- of collectieve verwarming doorlevert.

 

Alle complexen met een collectieve CV-installatie (zoals blokverwarming), koeling en/of warmwater moesten op 1 januari 2014 uitgerust zijn met de nodige meetapparatuur. Bovendien dient er vanaf 31 december 2014 afgerekend te worden op basis van werkelijk verbruik. En verder moet de VvE nog voldoen aan een aantal eisen.

De VvE moet zich om te beginnen melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als leverancier. De kosten en opbrengsten die te maken hebben met de levering van warmte moeten inzichtelijk in de boekhouding worden gemaakt. De VvE moet leveringsovereenkomsten opstellen met afnemers van de warmte, storingen bijhouden en minimaal eens per jaar een volledige en gespecificeerde nota aan alle aangesloten verbruikers versturen. En of u zich daarbij wel wilt houden aan het aanstaande prijsplafond voor warmtelevering.

Uw VvE en de warmtewet

Een behoorlijke operatie dus, die Warmtewet. Via www.warmtemetingverplicht.nl kunt u nakijken of uw VvE er klaar voor is. Ook handig is de Handreiking Warmtewet van Aedes, net als de site van de Autoritieit Commerciele Markt (ACM). Let wel op voor u gaat investeren: de minister gaat de volledige Warmtewet herzien. De vernieuwde wet zal naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het is dus nog onzeker aan welke verplichtingen VvE’s exact zullen moeten voldoen. De minister heeft de ACM daarom gevraagd in handhaving daarmee rekening te houden.

Wilt u als klant van JHK meer weten of heeft u hulp nodig? Bel ons gerust, wij zijn inmiddels ook behoorlijk ingevoerd in de materie.