Warmtewet en VvE – uitzondering gemengd complex?

We schreven al eerder over de Warmtewet en het voornemen van de minister om VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen die voor leveranciers gelden op grond van deze wet. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met complexen met blokverwarming waarin zowel koop- als huurappartementen zijn gevestigd. Het onderzoeksbureau dat door de minister is ingeschakeld, adviseert om voor de huurders binnen dergelijke VvE’s slechts een gedeelte van de Warmtewet te laten gelden (het zogenaamd ‘verlicht regime’). Dat voorstel maakt het er echter niet makkelijker op voor VvE’s – het betekent onnodige administratieve, organisatorische en financiële lasten. Mrs. Tom Gilsing en Bram Mol van Rijssenbeek Advocaten pleiten er in een artikel op Appartement en Eigenaar voor dat VvE’s waarbij sprake is van een gemengd complex, worden uitgezonderd van de verplichtingen die voor leveranciers gelden op grond van de Warmtewet. Lees hier het hele artikel over de warmtewet.